8 Passarel·la Java Zabbix

Si empreu els scripts startup.sh i shutdown.sh per engegar la passarel·la Java Zabbix, llavors podeu especificar els paràmetres de configuració necessaris a l'arxiu settings.sh. Els scripts d'engegada i aturada extreuen el fitxer de paràmetres i tenen cura en convertir les variables shell (llistades a la primera columna) a propietats Java (llistades a la segona columna).

Si engegueu manualment la passarel·la Java Zabbix executant directament java, indiqueu les propietats Java corresponents a la línia de comandes.

Variable propietat Obligatori Rang Per defecte Descripció
LISTEN_IP zabbix.listenIP no 0.0.0.0 Adreça IP a escoltar.
LISTEN_PORT zabbix.listenPort no 1024-32767 10052 Port a escoltar.
PID_FILE zabbix.pidFile non /tmp/zabbix_java.pid Nom de l'arxiu PID. Si no s'especifica, la passarel·la Java Zabbix s'engega com aplicació de consola.
PROPERTIES_FILE zabbix.propertiesFile no Nom de l'arxiu de propietats. Es pot emprar per definir les propietats addicionals, emprant un format clau-valor de manera que no siguin pas visibles a una línia de comandes o per sobreescriure aquelles que ja hi són.
Per exemple: "javax.net.ssl.trustStorePassword=<password>"
START_POLLERS zabbix.startPollers no 1-1000 5 Nombre de fils de treball a engegar.
TIMEOUT zabbix.timeout no 1-30 3 Quant de temps d'espera per les operacions de xarxa.

El port 10052 no és pas registrat IANA.