module.delete

Descripció

object module.delete (object/array moduleids)

Aquest mètode permet desinstal·lar mòduls.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Els arxius dels mòduls s'han d'esborrar manualment.

Paràmetres

(array) IDs dels mòduls que es desinstal·laran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels mòduls desinstal·lats sota la propietat moduleids.

Exemples

Desinstal·lar diversos mòduls

Desinstal·la els mòduls "27" i "28".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "module.delete",
      "params": [
        "27",
        "28"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "moduleids": [
          "27",
          "28"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CModule::delete() a ui/include/classes/api/services/CModule.php.