15 Text pla

Vista general

Al giny de text pla, podeu veure la darrera informació de l'element en text pla.

Configuració

Per configurar, trieu Text sense format com a tipus:

A més dels paràmetres comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Elements Trieu elements.
Ubicació dels elements Trieu la ubicació dels elements triats per veure'ls al giny.
Veure les fileres Estableix el nombre de darreres fileres de dades que es veuran al giny.
Veure el text en format HTML Configurar per veure text en format HTML.
Permetre la tria d'equips Configurat per veure diferents dades en funció de l'equip triat.