3 Prototips de gràfics

Vista general

En aquesta secció es mostren els prototips de gràfics d'una regla de descoberta de baix nivell a l'equip. Els prototips de gràfics són la base dels gràfics que es creen durant la descoberta de baix nivell.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del prototip de gràfic, que es mostra com un enllaç blau.
Si feu clic al nom, s'obre el formulari de configuració del prototip de gràfic.
Si el prototip de gràfic pertany a una plantilla enllaçada, el nom de la plantilla es mostra abans del nom del gràfic, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de prototips de gràfics al nivell de plantilla enllaçada.
Amplada Es mostra l'amplada del prototip de gràfic.
Alçada Es mostra l'alçada del prototip de gràfic.
Tipus Es mostra el tipus de prototip de gràfic: Normal, Apilat, Pastel o Explotat.
Descobrir Descobreix el gràfic basat en aquest prototip:
- descobrir
No - no descobrir. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic sobre ells.

Per configurar un prototip de gràfic nou, feu clic al botó Crear un prototip de gràfic a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Esborrar: esborra aquests prototips de gràfics

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels prototips de gràfics respectius i feu clic al botó requerit.