7 Procés d'actualització

Vista general

Aquesta secció proporciona informació d'actualització per a Zabbix 6.4:

Consulteu també instruccions d'actualització per als servidors d'un clúster d'alta disponibilitat (HA).

Es recomana actualitzar els agents Zabbix, però no és obligatori.

Es recomana actualitzar els proxys Zabbix. El servidor Zabbix és totalment compatible amb proxys que són de la mateixa versió principal que el servidor. El servidor Zabbix també admet proxys que no són més antics que la versió LTS anterior del servidor Zabbix, però amb una funcionalitat limitada (recollida de dades, execució d'ordres remotes, comprovacions immediates del valor de l'element). L'actualització de configuració també és desactivada i els proxys obsolets només funcionaran amb la configuració antiga.

Els proxys que són més antics que la versió de llançament LTS anterior del servidor Zabbix o més nous que la versió principal del servidor Zabbix no s'admeten. El servidor Zabbix ignorarà les dades dels proxys no compatibles i tota comunicació amb el servidor Zabbix donarà un avís d'error. Per a més informació, veieu Compatibilitat de versions.

Per minimitzar el temps d'inactivitat i la pèrdua de dades durant l'actualització, us recomana aturar, actualitzar i iniciar el servidor Zabbix i després atureu, actualitzeu i inicieu els proxys Zabbix un darrere l'altre. Durant el temps d'inactivitat del servidor, els proxys seguirant recollint dades. Un cop el servidor sigui en funcionament, els proxys desactualitzats enviaran les dades al servidor més nou (la configuració del proxy no s'actualitzarà pas) i es mantindrà parcialment funcional. Qualsevol notificació de problemes durant el temps d'inactivitat del servidor Zabbix només es generarà després que s'iniciï l'actualització del servidor.

Si el proxy Zabbix s'inicia per primer cop i manca el fitxer de base de dades SQLite, el proxy el crea automàticament. Tingueu en compte que a partir de Zabbix 6.4.0, si el proxy Zabbix empra SQLite3 i a l'inici detecta que la versió del fitxer de base de dades existent és més antiga que la necessària, s'esborrarà el fitxer de base de dades automàticament i en crearà un de nou. Per tant, les dades de l'historial emmagatzemades al fitxer de base de dades SQLite es perdran. Si la versió del proxy de Zabbix és més antiga que la versió del fitxer de la base de dades, Zabbix registrarà un error i sortirà.

Depenent de la mida de la base de dades, l'actualització de la base de dades a la versió 6.4 pot trigar molt de temps.

L'actualització directa a Zabbix 6.4.x és possible des de les versions de Zabbix 6.2.x, 6.0.x, 5.4.x, 5.2.x, 5.0.x, 4.4.x, 4.2.x, 4.0.x, 3.4.x, 3.2.x, 3.0.x, 2.4.x, 2.2.x and 2.0.x. Per actualitzar des de versions més antigues, consulteu la documentació per a Zabbix 2.0 i anteriors.

Tingueu en compte que després d'actualitzar algunes integracions de programari de tercers a Zabbix podrien veure's afectades, si el programari extern no és compatible amb la versió actualitzada de Zabbix.

Les següents notes d'actualització són disponibles:

Actualitzar des de Llegir notes completes d'actualització Canvis més importants entre versions
6.2.x Per a:
Zabbix 6.4
Versió de MySQL mínima necessària augmentada de la 8.0.0 a la 8.0.30.
La biblioteca 'libevent_pthreads' és necessària per al servidor Zabbix/ proxy.
En el primer llançament després d'una actualització, el proxy Zabbix amb SQLite3 esborra automàticament la versió antiga de la base de dades (amb tot l'historial) i en crea una de nova.
6.0.x LTS Per a:
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
La versió mínima requerida de PHP s'ha incrementat de 7.2.5 a 7.4.0.
Cal crear triggers deterministes durant l'actualització. Si el registre binari és habilitat per a MySQL/MariaDB, això requereix privilegis de superusuari o establir la variable/paràmetre de configuració log_bin_trust_function_creators = 1. Consulteu Scripts de creació de bases de dades per obtenir instruccions sobre com establir la variable.
5.4.x Per a:
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
S'han augmentat les versions mínimes de la base de dades.
El servidor/proxy no s'iniciarà si la base de dades és obsoleta.
Registres de registre d'auditoria perduts a causa del canvi de l'estructura de la base de dades.
5.2.x Per a:
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
S'han augmentat les versions mínimes de bases de dades necessàries.
S'han esborrat els elements agregats com a tipus independent.
5.0.x LTS Per a:
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
Versió de PHP mínima necessària augmentada de 7.2.0 a 7.2.5.
L'algorisme hash de contrasenya ha canviat de MD5 a bcrypt.
4.4.x Per a:
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
S'ha deixat el suport d'IBM DB2.
S'ha augmentat la versió de PHP mínima necessària de la 5.4.0 a la 7.2.0.
S'han augmentat les versions de base de dades mínimes requerides.
S'ha canviat Zabbix Directori de fitxers PHP.
4.2.x Per a:
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
Tipus de suports de text Jabber i Ez no admesos.
4.0.x LTS Per a:
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
Els proxys més antics ja no poden informar de dades a un servidor actualitzat.
Els agents més nous ja no podran treballar amb un servidor Zabbix més antic.
3.4.x Per a:
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
'libpthread' i biblioteques 'zlib' ara és obligatori.
El suport per al protocol de text sense format s'ha esborrat i la capçalera és obligatòria.
Els agents Zabbix de la versió anterior a 1.4 ja no són compatibles.
El paràmetre del servidor en la configuració del proxy passiu ara és obligatori.
3.2.x Per a:
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
S'ha tret la compatibilitat amb SQLite com a base de dades backend per al servidor/frontend de Zabbix.
Expressions regulars compatibles amb Perl (PCRE) compatibles en lloc de POSIX ampliat.
Les biblioteques 'libpcre' i 'libevent' són obligatòries per al servidor Zabbix.
S'han afegit comprovacions de codi de sortida per als paràmetres d'usuari, les ordres remotes i els elements system.run[] sense l'assenyalador 'nowait' així com Scripts executats del servidor Zabbix.
La passarel·la Java de Zabbix s'ha d'actualitzar per admetre noves funcionalitats.
3.0.x LTS Per a:
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
L'actualització de la base de dades pot ser lenta, depenent de la mida de la taula d'historial.
2.4.x Per a:
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
Versió de PHP mínima necessària pujada de 5.3.0 a 5.4.0.
Agent de fitxer de registre s'ha d'especificar el paràmetre.
2.2.x LTS Per a:
Zabbix 2.4
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix 6.2
Zabbix 6.4
Distribució basada en nodes de monitoratge esborrat.
2.0.x Per a:
Zabbix 2.2
Zabbix 2.4
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Zabbix [6.2] (https://www.zabbix.com/documentation/6.2/manual/installation/upgrade_notes_620)
Zabbix 6.4
Versió de PHP mínima necessària pujada de 5.1.6 a 5.3.0 .
Cal una base de dades MySQL que distingeix entre majúscules i minúscules per al bon funcionament del servidor; El conjunt de caràcters utf8 i utf8_bin és necessari perquè el servidor Zabbix funcioni correctament amb la base de dades MySQL. Veieu scripts de creació de bases de dades.
Cal l'extensió PHP 'mysqli' en lloc de 'mysql'.