zabbix_agent2

Secció: Ordres de manteniment (8)
Actualitzat: 2019-01-29
Índex Torna al contingut principal


 

NOM

zabbix_agent2 - Agent de Zabbix 2

 

SINOPSI

zabbix_agent2 [-c config-file]
zabbix_agent2 [-c config-file] -p
zabbix_agent2 [-c config-file] -t item-key
zabbix_agent2 [-c config-file] -R runtime-option
zabbix_agent2 -h
zabbix_agent2 -V

 

DESCRIPCIÓ

zabbix_agent2 és una aplicació per monitortzar paràmetres de diferents serveis.

 

OPCIONS

-c, --config config-file
Feu ús del config-file alternatiu enlloc del que hi ha per defecte.

-R, --runtime-control runtime-option
Feu funcions administratives segons runtime-option.

Opcions del tauler d'execució:

userparameter_reload
Recarregar els paràmetres d'usuari a partir de l'arxiu de configuració

loglevel increase
Augmentar el nivell de registre

loglevel decrease
Disminuir el nivell de registre

help
Llistar les opcions de control d'execució disponibles

metrics
Llistar les mètriques disponibles

version
Mostrar la versió

-p, --print
Imprimir els elements coneguts i sortir. Per cada element, es fa ús dels valors genèrics, o els valors específics per defecte són proveïts per fer les proves. Aquest valors per defecte es llisten en claudàtors com a paràmetres claus de l'element. Els valors enviats es troben entre claudàtors i són prefixes per el tipus del valor enviat, separats per una pleca. Per als paràmetres d'usuaris, el tipus és sempre t, doncs l'agent no pot determinar pas tots els possibles valors de retorn. Els elements, mostrats funcionant, no són pas garantits de funcionar a partir del servidor Zabbix o de zabbix_get quan es fa una cerca d'un agent que s'executa, doncs les autoritzacions o l'entorn poden ésser diferents. Els tipus de valors retornat són:

d
Nombre amb una part decimal.

m
No suportat. Podria ésser causat per una consulta d'un element que només treballa en mode actiu (com ara un element de monitoratge de registres o un element que recull valors múltiples). Els problemes de permisos o paràmetres incorrectes d'usuaris poden igualment donar a lloc a un estat no suportat.

s
Text. Màxima longitud no limitada.

t
Text. El mateix que s.

u
Enter sense signe.


-t, --test item-key
Provar un únic element i sortir. Veure --print per la descripció de la sortida.

-h, --help
Mostrar aquesta ajuda i sortir.

-V, --version
Mostrar informació de la versió i sortir.

 

ARXIUS

/usr/local/etc/zabbix_agent2.conf Lloc per defecte de l'arxiu de configuració de l'agent de Zabbix 2 (si no s'ha pas modificat durant la compilació).

 

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(8), zabbix_js(8), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(8), zabbix_server(8)  

AUTOR

Zabbix LLC


 

Index

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

ARXIUS

VEIEU TAMBÉ

AUTHOR


Aquesta pàgina fou creada per en man2html, fent ús de les pàgines del manual.
Hora: 14:07:57 GMT, 22 de Novembre de 2021