> Objecte configuració

Els següents objectes són relacionats amb l'API settings.

Configuració

L'objecte de configuració té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
default_lang string Idioma del sistema per defecte.

Per defecte: en_GB.
default_timezone string Fus horari del sistema per defecte.

Per defecte: system - per defecte del sistema.

Per obtindre la llista completa de zones horàries admeses, consulteu la documentació PHP.
default_theme string Tema per defecte.

Valors possibles:
tema-blau - (per defecte) Blau;
tema fosc - fosc;<br >hc-light - Llum de contrast alt;
hc-dark - Negre d'alt contrast.
search_limit integer Límit per als resultats de cerca i filtres.

Per defecte: 1000.
max_overview_table_size integer Nombre màxim de columnes i fileres als ginys del taulers Visió general de dades i Visió general del trigger.

Valor per defecte: 50.
max_in_table integer Nombre màxim d'elements per mostrar a la cel·la de la taula.

Per defecte: 50.
server_check_interval integer Mostra l'avís si el servidor Zabbix està inactiu.

Valors possibles:
0 - No mostra l'avís;
10 - (per defecte) Mostra l'avís.
work_period string Hora de treball.

Per defecte: 1-5.09:00-18:00.
show_technical_errors integer Mostra els errors tècnics (PHP/SQL) als usuaris que no són superadministradors i als usuaris que no formen part de grups d'usuaris amb el mode de depuració activat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No mostrar errors tècnics;
1 - Mostra errors tècnics.
history_period string Període màxim per mostrar les dades històriques als widgets del tauler de Dades, Web i Previsualització de dades més recents. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 24h.
period_default string Període de filtre de temps per defecte. Accepta segons i unitat de temps amb sufix amb suport de mes i any (30s,1m,2h,1d,1M,1y).

Per defecte: 1h.
max_period string Període màxim per al filtre temporal. Accepta segons i unitat de temps amb sufix amb suport de mes i any (30s,1m,2h,1d,1M,1y).

Per defecte: 2a.
severity_color_0 string Color per a la gravetat "Sense classificar" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: 97AAB3.
severity_color_1 string Color per a la gravetat "Informació" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: 7499FF.
severity_color_2 string Color per a la gravetat de l'"Advertència" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: FFC859.
severity_color_3 string Color per a la gravetat "mitjana" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: FFA059.
severity_color_4 string Color per a la gravetat "Alta" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: E97659.
severity_color_5 string Color per a la gravetat de "Desastre" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: E45959.
severity_name_0 string Nom de la gravetat "Sense classificar".

Per defecte: Sense classificar.
severity_name_1 string Nom de la gravetat "Informació".

Per defecte: Informació.
severity_name_2 string Nom de la gravetat de l'"Advertència".

Per defecte: Advertiment.
severity_name_3 string Nom de la gravetat "mitjana".

Per defecte: mitjana.
severity_name_4 string Nom de la gravetat "Alt".

Per defecte: Alt.
severity_name_5 string Nom de la gravetat "Desastre".

Per defecte: desastre.
custom_color integer Empreu colors d'estat d'esdeveniment personalitzats.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No empreu colors d'estat d'esdeveniment personalitzats ;
1 - Empreu colors d'estat d'esdeveniment personalitzats .
ok_period string Mostra els períodes d'activació d'OK. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 5m.
blink_period string El canvi d'estat activa un període de parpelleig. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 2m.
problem_unack_color string Color dels esdeveniments PROBLEM no reconeguts com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: CC0000.
problem_ack_color string Color dels esdeveniments PROBLEM reconeguts com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: CC0000.
ok_unack_color string Color dels esdeveniments RESOLTS no reconeguts com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: 009900.
ok_ack_color string Color dels esdeveniments RESOLTS reconeguts com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: 009900.
problem_unack_style integer Parpellejant per a esdeveniments PROBLEM no reconeguts.

Valors possibles:
0 - Sense fer pampallugues;
1 - (per defecte) Fent pampallugues.
problem_ack_style integer Parpellejant per als esdeveniments PROBLEM reconeguts.

Valors possibles:
0 - Sense fer pampallugues;
1 - (per defecte) Fent pampallugues.
ok_unack_style integer Parpellejant per a esdeveniments RESOLTS no reconeguts.

Valors possibles:
0 - Sense fer pampallugues;
1 - (per defecte) Fent pampallugues no reconegut.
ok_ack_style integer Parpellejant per als esdeveniments RESOLTS reconeguts.

Valors possibles:
0 - Sense fer pampallugues;
1 - (per defecte) Fent pampallugues.
url string URL de la interfície.
discovery_groupid integer ID del grup d'equips on es posaran automàticament els equips descoberts.
default_inventory_mode integer Mode d'inventari de l'equip predeterminat.

Valors possibles:
-1 - (per defecte) Desactivat;
0 - Manual;
1 - Automàtic.
alert_usrgrpid integer ID del grup d'usuaris al qual s'enviarà el missatge d'alarma de tancament de la base de dades. Si s'estableix a 0, no s'enviarà el missatge d'alarma.
snmptrap_logging integer Registreu trampes SNMP no coincidents.

Valors possibles:
0 - No registreu trampes SNMP no coincidents;
1 - (per defecte) Registra trampes SNMP no coincidents.
login_attempts integer Nombre d'intents d'inici de sessió fallits després dels quals es blocarà el formulari d'inici de sessió.

Per defecte: 5.
login_block string Interval de temps durant el qual es blocarà el formulari d'inici de sessió si el nombre d'intents d'inici de sessió fallits supera el nombre definit al camp login_intents. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 30s.
validate_uri_schemes integer Validar els esquemes d'URI.

Valors possibles:
0 - No validar;
1 - (per defecte) Validar.
uri_valid_schemes string Esquemes d'URI vàlids.

Per defecte: http,https,ftp,file,mailto,tel,ssh.
x_frame_options string X-Frame-Options Capçalera HTTP.

Per defecte: SAMEORIGIN.
iframe_sandboxing_enabled integer Empreu iframe sandboxing.

Valors possibles:
0 - No feu anar;
1 - (per defecte) Empreu.
iframe_sandboxing_exceptions string Excepcions d'iframe sandboxing.
connect_timeout string Temps d'espera per a la connexió amb el servidor Zabbix.

Per defecte: 3s.
socket_timeout string Temps d'espera per defecte de la xarxa.

Valor per defecte: 3s.
media_type_test_timeout string Temps d'espera de la xarxa per a la prova del tipus de suport.

Per defecte: 65 s.
item_test_timeout string Temps d'espera de la xarxa per a les proves d'elements.

Per defecte: 60 s.
script_timeout string Temps d'espera de la xarxa per a l'execució de l'script.

Per defecte: 60 s.
report_test_timeout string Temps d'espera de la xarxa per a la prova d'informe programat.

Per defecte: 60 s.
auditlog_enabled integer Activa el registre d'auditoria.

Valors possibles:
0 - Desactivar;
1 - (per defecte) Activar.
ha_failover_delay string Endarreriment de la fallada en segons (només lectura).

Per defecte: 1m.
geomaps_tile_provider string Proveïdor de mosaics de geomapa.

Valors possibles:
OpenStreetMap.Mapnik - (per defecte) OpenStreetMap Mapnik;
OpenTopoMap - OpenTopoMap;
>Stamen.TonerLite - Stamen Toner Lite;
Stamen.Terrain - Stamen Terrain;
USGS.USTopo - USGS US Topo;
USGS.USImagery - USGS US Imagery .< br>
Admet cadena buida per especificar valors personalitzats de geomaps_tile_url, geomaps_max_zoom i geomaps_attribution.
geomaps_tile_url string URL del mosaic del geomapa si geomaps_tile_provider és configurat com a cadena buida.
geomaps_max_zoom integer Nivell màxim de zoom del mapa si geomaps_tile_provider és establert a una cadena buida. El zoom màxim ha d'estar entre 0 i 30.
geomaps_attribution string Text d'atribució del geomapa si geomaps_tile_provider és establert a una cadena buida.
vault_provider integer Vault provider.

Valors possibles:
0 - (per defecte) HashiCorp Vault;
1 - CyberArk Vault.