graphprototype.update

Descripció

object graphprototype.update(object/array graphPrototypes)

Aquest mètode permet actualitzar prototips de gràfics.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del prototip de gràfic per actualitzar.

La propietat grafid s'ha d'establir per a cada prototip de gràfic; totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats d'objecte de prototip de gràfic estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
gitems array Elements per substituir els elements gràfics existents. Si un element de gràfic té la propietat gitemid establerta, s'actualitzarà, en cas contrari es crearà un nou element de gràfic.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels protitips de gràfics actualitzats sota la propietat graphids.

Exemples

Canviar la mida d'un prototip de gràfic

Canviar la mida d'un prototip de gràfic de 1100 a 400 píxels.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graphprototype.update",
      "params": {
        "graphid": "439",
        "width": 1100,
        "height": 400
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "439"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CGraphPrototype::update() in ui/include/classes/api/services/CGraphPrototype.php.