6 Plugin MQTT

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin MQTT Zabbix agent 2 (mqtt.conf). Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte dels processos, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Per defecte Descripció
Plugins.MQTT.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar-se a MQTT; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Default.TLSCAFile no Camí d'accés complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats d'iguals per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i l'agent MQTT; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió amb nom.
Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Default.TLSCertFile no Camí d'accés complet d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i l'agent MQTT; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió amb nom.
Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Default.TLSKeyFile no Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada MQTT per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i l'agent MQTT; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió amb nom.
Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Default.Topic no Tema per defecte per a la subscripció a MQTT; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

El tema pot contindre comodins ("+","#")
Exemples: camí/a/fitxer
path/to/#
path/+/topic
Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Default.Url no tcp://localhost:1883 Cadena de connexió de l'agent MQTT predeterminat; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No ha d'incloure paràmetres de consulta.
Ha de coincidir amb el format d'URL.
Esquemes admesos: tcp (predeterminat), ws, tls; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=1883).
Exemples: tcp://host:1883
localhost
ws://host: 8080
Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Default.User no Nom d'usuari per defecte per connectar-se a MQTT; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Support des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Sessions.<Nom de la sessió>.Password no Mot de pas de sessió anomenada.
<Nom de sessió> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.
Support des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Sessions.<SessionName>.TLSCAFile no Camí d'accés complet d'un fitxer que conté els certificats de CA de nivell superior per a la verificació de certificats d'igual, emprat per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i l'agent MQTT.
<Nom de sessió> - defineix el nom d'una sessió per a emprant les claus d'elements.
Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile no Camí d'accés complet d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i l'agent MQTT.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.<br >Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile no Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada MQTT que s'empra per a les comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i l'agent MQTT.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.
Support des de versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Sessions.<Nom de la sessió>.Tema no Tema de sessió amb nom per a la subscripció a MQTT.
<Nom de la sessió>: defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.

El tema pot contenir comodins ("+","#")
Exemples: path/to/file
path/to/#
path/+/topic
Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Sessions.<SessionName>.Url no Cadena de connexió d'una sessió amb nom.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.

No hauria d'incloure paràmetres de consulta.
Ha de coincidir amb el format de l'URL.
Esquemes admesos: tcp (per defecte), ws, tls; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=1883).
Exemples: tcp://host:1883
localhost
ws://host: 8080
Suportat des de la versió 6.4.4
Plugins.MQTT.Sessions.<Nom de la sessió>.Usuari no Nom d'usuari de sessió amb nom.
<Nom de sessió> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.
Support des de la versió 6.4.4
Plugins.MQQT.Timeout no 1-30 global timeout Espera d'execució de la petició (quan de temps ha d'esperar que una petició acabi abans de tancar).

Veieu també: