Table of Contents

3 Taulers

Els taulers i els seus ginys proveeixen una bona plataforma de visualització amb utilitats com gràfics moderns, mapes, diapositives i d'altres.