7 Macros

És possible emprar [Macros admeses] (/manual/appendix/macros/supported_by_location) de manera immediata i Macros d'usuari compatibles amb la ubicació.