25 Comentaris d'actualització a la versió 6.4.15

Aquesta actualització és una versió menor i no té pas comentaris.