7 Get

Vista general

El get de Zabbix és una utilitat en línia de comandes que es pot emprar per comunicar amb l'agent Zabbix i recuperar la informació demanada de l'agent.

La utilitat s'empra generalment per solucionar problemes dels agents Zabbix.

Veieu també zabbix_utils - una biblioteca de Python que conté una funcionalitat que es comporta com si fos Zabbix get.

Execució del get Zabbix

Un exemple d'execució del get Zabbix sota UNIX per obtindre el valor de la càrrega del processador a partir de l'agent:

shell> cd bin
    shell> ./zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k system.cpu.load[all,avg1]

Un altre exemple d'execució del get Zabbix per capturar una cadena d'un lloc Web:

shell> cd bin
    shell> ./zabbix_get -s 192.168.1.1 -p 10050 -k "web.page.regexp[www.zabbix.com,,,\"USA: ([a-zA-Z0-9.-]+)\",,\1]"

Veieu que la clau d'element aquí conté un espai, de manera que les cometes s'utilitzen per marcar la clau de l'element a l'intèrpret d'ordres. Les cometes no formen part de la clau de l'element; seran retallats per la línia de comandes i no es passaran a l'agent Zabbix.

El Zabbix get admet els següents paràmetres de línia d'ordres:

  -s --host <nom d'equip o IP> Especifica el nom de l'equip o l'adreça IP.
     -p --port <nombre de port> Especifica el port de l'agent. Per defecte: 10050
     -I --source-address <adreça IP> Especifica l'adreça IP d'origen.
     -t --timeout <segons> Especifica el temps d'espera. Interval vàlid: 1-30 segons (per defecte: 30 segons).
     -k --key <clau d'element> Especifica la clau d'element del valor que cal recuperar.
     -h --help Mostra aquesta ajuda.
     -V --version Mostra el nombre de versió.

Veieu també el manual de get Zabbix per obtindre més informació.

A Windows, Zabbix get es pot iniciar de la manera següent:

zabbix_get.exe [options]