host.massadd

Descripció

object host.massadd(object parameters)

Aquest mètode permet afegir simultàniament diversos objectes relacionats a tots els equips donats.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen ID d'equip per actualitzar i objectes per afegir a tots els equips.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
equips object/array Equips a actualitzar.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
grups object/array Grups d'equips per afegir als equips donats.

Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.
interfícies object/array Interfícies d'equip per crear per als equips donats.
macros object/array Macros d'usuari per crear per als equips donats.
plantilles object/array Plantilles per enllaçar amb els equips donats.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels equips actualitzats sota la propietat hostids.

Exemples

Afegir macros

Afegeix dues macros noves a dos equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.massadd",
      "params": {
        "hosts": [
          {
            "hostid": "10160"
          },
          {
            "hostid": "10167"
          }
        ],
        "macros": [
          {
            "macro": "{$TEST1}",
            "value": "MACROTEST1"
          },
          {
            "macro": "{$TEST2}",
            "value": "MACROTEST2",
            "description": "Test description"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10160",
          "10167"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHost::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.