14 Configuració dels informes programats

Vista general

Aquesta secció té instruccions sobre la instal·lació del servei Web de Zabbix i la configuració de Zabbix per activar la generació d'informes programats.

Actualment, el suport dels informes programats és experimental.

Instal·lació

Un nou procés Servei Web de Zabbix i el navegador Google Chrome han d'ésser instal·lats per permetre generar els informes programats. El servei Web pot ésser instal·lat a la mateixa màquina on resideix el servidor Zabbix, o a una màquina diferent. El navegador ha d'ésser a la màquina on el servei Web sigui instal·lat.

El paquet oficial zabbix-web-service és disponible al repositori de Zabbix. El navegador Google Chrome no és pas inclòs en aquests paquets i s'ha d'instal·lar per separat.

Per compilar el servei Web Zabbix a partir de les fonts, consulteu la Instal·lació del servei Web Zabbix.

Després de la instal·lació, executeu zabbix_web_service a la màquina on l'hagueu instal·lat:

shell> zabbix_web_service

Configuració

Per assegurar una bona comunicació entre tots els elements implicats, assegureu-vos que l'arxiu de configuració del servidor i els paràmetres de configuració del frontal són configurats correctament.

Servidor Zabbix

Els paràmetre següents de l'arxiu de configuració del servidor Zabbix s'han d'actualitzar: WebServiceURL i StartReportWriters.

WebServiceURL

Aquest paràmetre és obligatori per permetre la comunicació amb el servei Web. L'URL ha de tindre el format <host:port>/report.

  • Per defecte, el servei Web escolta pel port 10053. Es pot especificar un port diferent a l'arxiu de configuració del servei Web.
  • És obligatori especificar la ruta /report (la ruta és codificada en dur i no es pot pas canviar).

Exemple:

WebServiceURL=http://localhost:10053/report

StartReportWriters

Aquest paràmetre determina el nombre de processos d'escriptura d'informes que s'han d'engegar. Si no és definit (o igual a zero), la generació d'informes es desactiva. en funció del nombre i de la freqüència dels informes demanats, és possible activar d'1 a 100 processos d'escriptura d'informes.

Exemple:

StartReportWriters=3
Interfície Web Zabbix

S'ha de definir el paràmetre URL del servidor per permetre la comunicació entre la interfície Web Zabbix i el servei Web Zabbix:

  • Aneu a Administració → General → Altres paràmetres
  • Especifiqueu l'URL sencera de la interfície Web Zabbix al paràmetre URL del servidor

frontend_url.png

Un cop hagi acabat el procés de configuració, configureu i envieu un informe de test per assegurar-vos que tot funciona correctament.