8 Plantilles i grups de plantilles

Vista general

Una plantilla és un conjunt d'entitats que es poden aplicar fàcilment a diversos equips.

Les entitats poden ser:

  • elements
  • triggers
  • gràfics
  • Taulers de comandament
  • regles de descoberta de baix nivell
  • escenaris web

Com que molts equips a la vida real són iguals o força semblants, es dedueix naturalment que el conjunt d'entitats (elements, triggers, gràfics, ...) que heu creat per a un equip pot ser útil per a molts. Per descomptat, podríeu copiar-los a cada nou equip, però això seria molt de treball manual. En comptes d'això, amb les plantilles, podeu copiar-les en una plantilla i aplicar-la a tants equips com sigui necessari.

Quan una plantilla és enllaçada a un equip, totes les entitats (elements, triggers, gràfics,...) de la plantilla s'afegeixen a l'equip. Les plantilles s'assignen directament a cada equip individual (no a un grup d'equips).

Les plantilles s'empren sovint per agrupar entitats per a serveis o aplicacions particulars (com Apache, MySQL, PostgreSQL, Postfix...) i després s'apliquen als equips que executen aquests serveis.

Un altre avantatge d'emprar plantilles és quan cal canviar alguna cosa per a tots els equips. Si canvieu alguna cosa a nivell de plantilla un cop, es propagarà el canvi a tots els equips enllaçats.

Les plantilles s'organitzen en grups de plantilles.

Veieu la creació i configuració d'una plantilla.