triggerprototype.delete

Descripció

object triggerprototype.delete(array triggerPrototypeIds)

Aquest mètode permet esborrar prototips de triggers.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels prototips de triggers que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels prototips de triggers esborrats sota la propietat triggerids.

Exemples

Esborrar diversos prototips de triggers

Esborra dos prototips de triggers.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "triggerprototype.delete",
      "params": [
        "12002",
        "12003"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "12002",
          "12003"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTriggerPrototype::delete() in ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php.