10 Descoberta d'instàncies de comptador de rendiment de Windows

Vista general

És possible descobrir instàncies d'objecte dels comptadors de rendiment de Windows. Això és útil per comptadors de rendiment multi-instàncies.

Clau d'element

L'element que cal emprar a la regla de descoberta és

 perf_instance.discovery[objecte]

o, per poder proporcionar el nom de l'objecte només en anglès, independentment de la localització del sistema operatiu:

 perf_instance_en.discovery[objecte]

Per exemple:

 perf_instance.discovery[Processador]
    perf_instance_en.discovery[Processador]

Aquests elements són compatibles des de l'agent de Windows Zabbix 5.0.1.

Macros admeses

La descoberta retornarà totes les instàncies de l'objecte especificat a la macro {#INSTÀNCIA}, que es pot emprar a prototips d'elements perf_count i perf_count_en.

[
      {"{#INSTÀNCIA}":"0"},
      {"{#INSTÀNCIA}":"1"},
      {"{#INSTANCE}":"_Total"}
    ]

Per exemple, si la clau d'element emprada a la regla de descoberta és:

 perf_instance.discovery[Processador]

podeu crear un prototip d'element:

 perf_counter["\Processador({#INSTÀNCIA})\% Temps del processador"]

Notes:

 • Si l'objecte especificat no es pot trobar o no admet instàncies variables, l'element de descoberta passarà a NO S'ADMET.
 • Si l'objecte especificat admet instàncies variables, però actualment no en té, es retornarà una matriu JSON buida.
 • En cas de duplicar instàncies, s'ignoraran.