5 Què hi ha de nou al Zabbix 6.4.0

Veieu els canvis més importants per a aquesta versió.

Nou disseny del menú

La nova versió inclou un disseny de menú actualitzat, que inclou els canvis següents:

 • Els Taulers de control ara són una entrada de menú de nivell superior (abans Tauler de control al menú Monitoratge).
 • S'ha afegit un nou menú de nivell superior Alertes, que conté submenús relacionats amb les alertes com ara Accions, Tipus de suport i Scripts.
  • Accions té un submenú amb tot tipus d'accions (incloses Accions de servei, abans sota Serveis).
 • S'ha afegit un nou menú de nivell superior Usuaris, que conté submenús relacionats amb la gestió d'usuaris com ara Grups d'usuaris, Rols d'usuari, Usuaris, Tokens API i Autenticació.
 • Un nou menú Recollida de dades substitueix l'anterior menú Configuració i conté subseccions relacionades amb la configuració de la recollida de dades (amb les accions mogudes a Alertes).

En altres canvis:

 • La secció Auditoria s'ha canviat de nom a Registre d'auditoria a Informes.
 • El menú Administració ja no conté submenús relacionats amb les alertes i la gestió d'usuaris. També:
  • Neteja, Macros i Registre d'auditoria que abans eren submenús d'Administració -> General s'han mogut un nivell amunt i ara són submenús d'Administració.

El nou menú complet es pot veure a seccions frontend.

Tingueu en compte que l'accés al nou menú depèn del tipus d'usuari i de la funció d'usuari definit (veieu Permisos per a més detalls).

Problemes de causa i símptomes

La nova versió inclou una opció per marcar problemes com a problemes de causa o símptoma.

Per exemple, l'interrupció de l'alimentació pot ser la causa real per la qual algun equip no és accessible o algun servei és caigut. En aquest cas, els problemes "l'equip no és accessible" i el "servei caigut" es poden classificar com els problemes de símptoma de la "talla d'energia" - la causa del problema.

Els problemes de símptomes s'agrupen sota la causa del problema i es marquen en conseqüència, amb una icona, una font més petita i un fons diferent. La causa del problema té un nombre que ensenya quants símptomes se li atribueixen.

Per defecte, tots els problemes nous es classifiquen com a problemes de causa. És possible, a Monitoratge -> Problemes, reclassificar manualment determinats problemes com a problemes de símptomes del problema causa.

També és possible revertir un problema de símptoma a un problema de causa.

El nou {EVENT.CAUSE.*} macros permet fer referència a l'esdeveniment causa a les notificacions d'esdeveniments de símptomes, mentre que {EVENT.SYMPTOMS} permet recuperar una llista de símptomes als missatges d'esdeveniment de causa.

Veieu també: Problemes de causa i símptomes.

Transmissió a sistemes externs

Ara és possible transmetre els valors i els esdeveniments dels elements des de Zabbix a sistemes externs mitjançant HTTP (veieu detalls del protocol). El filtre d'etiquetes es pot emprar per transmetre subconjunts de valors d'elements o esdeveniments.

Aquesta funció actualment té un estat experimental.

Cal seguir els passos següents per configurar la transmissió de dades a un sistema extern:

 • Tindre un sistema remot configurat per rebre dades de Zabbix (veieu la documentació d'un [receptor] senzill (https://git.zabbix.com/projects/ZT/repos/receiver/browse)).
 • Establiu el nombre necessari de treballas del connector a Zabbix (veieu StartConnectors a zabbix_server.conf). Reinicieu el servidor Zabbix.
 • Configureu un connector nou a Zabbix (Administració -> General -> Connectors) amb l'URL del receptor i altres paràmetres.

Quan s'hagi desat el connector, Zabbix començarà a enviar dades al receptor de dades.

Veieu també: Transmissió en temps real a sistemes externs

En aquest desenvolupament, s'han afegit dos nous processos al servidor Zabbix: connector manager i connector worker. Un nou element intern de Zabbix zabbix[connector_queue] permet monitorar el recompte de valors posats en cua a la cua de connectors.

Provisionament d'usuaris LDAP/SAML

Ara és possible configurar el subministrament d'usuaris JIT (just a temps) per als usuaris LDAP/SAML. En aquest cas, no és necessari que ja existeixi un usuari a Zabbix. El compte d'usuari es pot crear quan l'usuari inicia sessió a Zabbix per primer cop.

A més de la creació i actualització automàtica d'usuaris, la nova funcionalitat també permet especificar la concordança de grups d'usuaris i mitjans d'usuari entre LDAP/SAML i Zabbix.

Els usuaris aprovisionats es marcaran a la llista d'usuaris mitjançant una entrada de data en una nova columna Aprovisionat. A més, s'ha afegit una opció Provisionar ara a la llista d'usuaris per actualitzar els usuaris creats des de LDAP.

Veieu també:

Processos automatitzats per a tipus de suport de Gmail/Office365

Els usuaris de Gmail o Office365 ara es poden beneficiar d'una configuració més fàcil de tipus de suport. El nou camp Proveïdor de correu electrònic a la configuració del tipus de suport de correu electrònic permet triar opcions preconfigurades per a Gmail i Office 365 (al costat de l'opció "SMTP genèric", que funciona com abans).

Quan trieu les opcions relacionades amb Gmail/Office365, només cal que proporcioneu l'adreça de correu electrònic/mot de pas del remitent per crear un tipus de suport que funcioni.

Si es proporciona l'adreça de correu electrònic/el mot de pas, Zabbix pot emplenar automàticament tots els paràmetres requerits per als tipus de suport de Gmail/Office365 amb els valors reals/recomanats; és a dir, Servidor SMTP, Port del servidor SMTP, SMTP helo i Seguretat de connexió. A causa d'aquesta automatització, aquests camps ni tan sols es mostren, però, és possible veure el servidor SMTP i els detalls del correu electrònic a la lista de tipus de suport (veieu la columna Detalls).

Tingueu en compte també que:

 • El mot de pas no és necessari per a les opcions de retransmissió.
 • Per a la retransmissió d'Office365, el nom de domini de l'adreça de correu electrònic proporcionada s'emprarà per omplir dinàmicament el servidor SMTP (és a dir, substituïu "exemple.cat" a "exemple-com.mail.protection.outlook.com" pel valor real).
 • El valor SMTP helo és el nom de domini extret de l'adreça de correu electrònic proporcionada.

En altres canvis:

 • El camp Correu electrònic SMTP ara s'anomena simplement Correu electrònic.
 • El camp SMTP helo ara és opcional (si és buit, enviarà la part del domini del correu electrònic del remitent).
 • S'han afegit nous tipus de suports predeterminats: Gmail, Gmail relay, Office365, Office365 relay.
 • A les instal·lacions noves, tots els tipus de suports són desactivats per defecte.
 • Als suports d'usuari, on s'especifiquen adreces de destinatari específiques, només es poden triar els tipus de suports habilitats.
 • Als suports d'usuari, ara hi ha una icona groga i una columna d'estat que indica si el tipus de suport s'ha desactivat.

Veieu també:

Macros de notificació a scripts d'alerta

Els paràmetres de l'script d'alerta ara admeten macros d'usuari i totes les [macros] integrades (/manual/appendix/macros/supported_by_location) que s'admeten a les notificacions de Zabbix (incloses les notificacions basades en triggers, registre automàtic, descobriment, internes i de servei) a més de les macros {ALERT.*} admeses anteriorment.

L'script d'alerta formulari de prova s'ha actualitzat per permetre especificar valors de paràmetres personalitzats per al procediment de prova.

No es requereix una interfície per a algunes comprovacions

Ja no cal definir una interfície quan es creen elements del tipus següent:

 • Comprovació senzilla
 • Comprovació externa
 • Agent SSH
 • Agent Telnet

El camp d'interfície d'aquests elements ja no és obligatori. A més, ara és possible triar una opció "Cap" al camp de la interfície.

Executeu ordres per crear perfils

S'han afegit ordres d'execució per crear perfils al servidor Zabbix i al proxy Zabbix.

 • prof_enable - activa la creació de perfils
 • prof_disable - desactiva la creació de perfils

El perfil es pot habilitar per procés de servidor/proxy. El perfil activat proporciona detalls de tots els rwlocks/mutexs pel nom de la funció.

Veieu també:

Data esborrada de l'exportació

Quan exporteu objectes (equips, plantilles, etc.), tingueu en compte que l'element data s'esborra del format d'exportació.

Importació d'equips i plantilles

El formulari importació de la configuració per a plantilles/equips té una filera nova per a Totes les entitats a la secció de regles d'importació.

Si marqueu la casella de selecció a la filera Tot, totes les entitats importables quedaran marcades/desmarcades.

Per veure la llista completa d'entitats a les regles d'importació, ara cal marcar la casella de selecció Opcions avançades. En un altre canvi, l'opció Esborra el que manca ara és marcada per defecte.

Exportació del registre d'activitat a CSV

Ara es poden exportar registres d'activitat a arxius CSV. Per tindre més informació, veieu registres d'acció.

Seguretat

Canvi segur de mot de pas

Quan canvieu el mot de pas d'usuari a Perfil d'usuari o Configuració de l'usuari (per als usuaris amb el rol de superadministrador), Zabbix demana i verifica el mot de pas actual (antic) per permetre canviar-lo. Si es canvia el mot de pas correctament, es tancaran totes les sessions actives de l'usuari. Tingueu en compte que el mot de pas només es pot canviar per als usuaris que empren autenticació interna de Zabbix.

Tokens CSRF

Per millorar la seguretat contra els atacs CSRF (Cross Site Request Forgery), la interfície de Zabbix ara fa servir fitxes CSRF generades aleatòriament en lloc de fitxes estàtiques basades en sessions.

Descoberta i recollida de dades SNMP optimitzades

La descoberta i recollida de dades SNMP s'ha actualitzat per emprar peticions massives SNMP nadiues (GetBulkRequest-PDU), disponibles a les versions SNMP 2/3.

Una petició GetBulk a SNMP executa diverses peticions GetNext i retorna el resultat en una única resposta. Abans, només l'element discovery[] SNMP de Zabbix emprava peticions GetBulk; no era disponible per als elements SNMP habituals i també es va descobrir que els elements SNMP haurien de consultar els dispositius de manera independent.

Emprant el nou element SNMP walk[OID1,OID2,...], és possible recopilar dades en una petició i analitzar la resposta segons sigui necessari, sense peticions addicionals als dispositius. Per exemple,

 walk[1.3.6.1.2.1.2.2.1.2,1.3.6.1.2.1.2.2.1.3]

retorna un llistat de diverses línies de noms i tipus d'interfície. Mitjançant les opcions de preprocessament de Zabbix, la resposta d'aquest element es pot emprar per descobrir interfícies, crear elements descoberts i omplir els seus valors. Tingueu en compte que la regla de descoberta en aquest cas ha de ser una regla de descoberta dependent de l'element principal walk[] i els prototips d'elements han de ser prototips d'elements dependents de l'element principal walk[].

Per fer possible aquesta funcionalitat, s'han afegit dues noves passes de preprocessament:

 • Valor de la caminada SNMP - extreu i formateu el valor de la caminada SNMP pel nom OID/MIB especificat;
 • SNMP walk to JSON - converteix els valors SNMP walk a JSON. Aquesta passa es pot emprar a la descoberta de baix nivell d'OID SNMP.

L'element walk[] retorna la sortida de la utilitat snmpwalk amb els paràmetres -Oe -Ot -On. Els noms MIB són compatibles com a paràmetres; per tant, walk[1.3.6.1.2.1.2.2.1.2] i walk[ifDescr] retornaran la mateixa sortida. Si s'especifiquen diversos OID/MIB, és a dir, walk[ifDescr,ifType,ifPhysAddress], la sortida és una llista concatenada.

Aquest element empra peticions GetBulk amb interfícies SNMPv2 i v3 i GetNext per a interfícies SNMPv1; el valor màxim de repetició per a les peticions GetBulk es configura al nivell d'interfície SNMP.

S'ha mantingut l'opció anterior "emprar peticions massives" a Zabbix (amb un nou nom "emprar peticions combinades"). Això no té relació amb les peticions massives SNMP nadiues; és la manera pròpia de Zabbix de combinar múltiples peticions SNMP.

Veieu també:

Límit superior per a les metadades de l'equip

El paràmetre HostMetadataItem a la configuració de l'agent, emprat a l'equip autoregistre, ara pot tornar fins a 65535 punts de codi UTF-8 (en lloc de 255 en versions anteriors). Un valor més llarg es truncarà.

Tingueu en compte que a MySQL, la longitud màxima efectiva en caràcters serà menor si el valor retornat conté caràcters multioctet. Per exemple, un valor que només contingui caràcters de 3 octets serà limitat a 21.844 caràcters en total; mentre que un valor que contingui només caràcters de 4 octets serà limitat a 16383 símbols.

A més, la longitud màxima de l'opció HostMetadata a la configuració de l'agent s'ha pujat a 2034 octets.

Elements

Elements d'agent nous i actualitzats

S'han afegit nous elements a l'agent/agent 2 de Zabbix:

 • system.sw.packages.get - retorna informació sobre els paquets instal·lats en format JSON. En comparació amb l'element existent "system.sw.packages", el nou element retorna més detalls.
 • system.sw.os.get: retorna informació sobre el sistema operatiu, com ara versió, tipus, nom de distribució, número de compilació, versió menor i major, etc., en format JSON.

S'han actualitzat els elements següents de l'agent/agent 2 de Zabbix:

 • system.sw.os que retorna informació del sistema operatiu com a cadena ara també és compatible amb Windows.
 • vfs.fs.get i vfs.fs.discovery, emprats per a descoberta de sistemes de fitxers muntats; ara, a més, retorna les opcions de muntatge del sistema de fitxers a les propietats "opcions" i "{#FSOPTIONS}" respectivament. Aquestes opcions permeten detectar sistemes de fitxers que s'han tornat a muntar com a només de lectura (p. ex., en màquines virtuals) o filtrar muntatges d'enllaç o volums .dmg a macOS.

Veieu també:

 • Zabbix elements d'agent per obtindre una descripció detallada de l'element.
 • Canvis a les plantilles per obtindre més informació sobre com es reflecteixen els canvis relacionats amb els elements a les plantilles existents.

Opcions d'ssh.run addicionals

L'element ssh.run[] s'ha actualitzat i ara permet passar opcions SSH addicionals com a part de la clau de l'element. Consulteu Comprovacions SSH per obtindre més informació.

Plantilles

Versionat de plantilles

Per millorar la gestió i l'actualització de les plantilles, s'ha introduït el control de versions de plantilles.

A Recollida de dades → Plantilles ara podeu veure el proveïdor i la versió de la plantilla, així com filtrar les plantilles per proveïdor i/o versió.

Per obtindre més informació, veieu Notes d'actualització per a 6.4.0.

Plantilles actualitzades

S'han actualitzat les plantilles següents:

 • Plantilles que descobreixen sistemes de fitxers (actualitzades per fer ús de l'element vfs.fs.get en comptes de l'element vfs.fs.discovery amb alguns canvis addicionals);
 • Linux per l'agent Zabbix (element system.sw.packages substituït per element system.sw.packages.get; nou trigger);
 • Agent de Windows de Zabbix, Agent de Windows de Zabbix actiu (inclou l'element system.sw.os; nou trigger).

Per obtindre més informació sobre les actualitzacions, veieu Canvis a la plantilla.

Podeu obtindre aquestes plantilles:

 • A Recollida de dadesPlantilles en instal·lacions noves;
 • Si sou actualitzant les versions anteriors, podeu descarregar noves plantilles de Zabbix repositori Git o trobar-les al directori zabbix/templates de la darrera versió de Zabbix descarregada. Aleshores, mentre sigueu a Recollida de dadesPlantilles, podeu importar-les manualment a Zabbix.

Rendiment

Actualització instantània de comprovacions actives

Anteriorment, l'agent Zabbix (en mode actiu) va rebre del servidor Zabbix o del proxy Zabbix una còpia completa de la configuració un cop cada dos minuts (per defecte). En introduir la sincronització de configuració incremental, la configuració completa ja no s'envia si no hi ha canvis a l'equip o a les expressions regulars globals. Per tant, l'interval de sincronització predeterminat s'ha reduït a 5 segons.

El paràmetre 'RefreshActiveChecks' admès en un agent Zabbix fitxer de configuració el valor predeterminat es canvia a 5 segons (abans 120).

El protocol JSON per a les comprovacions d'agents actius s'ha actualitzat per incloure l'identificador config_revision i session. Per obtindre més informació, veieu Comprovacions d'agent passiu i actiu.

Treballs de preprocessament basats en fils

El preprocessament del valor de l'element s'ha reescrit per emprar treballs de preprocessament basats en fils per millorar el paral·lelisme i reduir la sobrecàrrega. Aquest desenvolupament hauria d'ajudar a evitar situacions en què el preprocessament perllongat d'un article n'aturi altres.

Aquest canvi afegeix una nova biblioteca necessària per al servidor/proxy Zabbix - libevent_pthreads.

Veieu també: Detalls del preprocessament

Optimització de la memòria cau de valors

Anteriorment, la memòria cau de valors es va optimitzar per treballar amb dades que canvien sovint. Els valors dels elements que s'han actualitzat menys del dia s'han esborrat de la memòria cau de valors.

Ara la memòria cau de valors és optimitzada per a una varietat més àmplia de patrons de monitoratge. Els valors de l'element romanen a la memòria cau de valors fins que s'esborra l'element o fins que el valor de l'element sigui fora de l'interval de temps o recompte especificat a l'expressió de l'element trigger/calculat.

Per obtindre més informació, veieu Memòria cau de valors.

Actualització optimitzada de la configuració del proxy

En versions anteriors de Zabbix, el servidor enviava una còpia completa de la configuració al proxy cada cop que es sincronitzés la configuració.

Ara s'ha substituït per una actualització incremental de la configuració del proxy. Durant una sincronització de configuració només s'actualitzen les entitats modificades (per tant, si no s'ha modificat cap entitat, no s'enviarà res). Aquest enfocament permet estalviar recursos i establir un interval més petit (gairebé instantani) per a l'actualització de la configuració del proxy.

Per obtindre més detalls, veieu Sincronització de la configuració de monitoratge.

**Paràmetres de configuració^^

El paràmetre ProxyConfigFrequency determina amb quina freqüència es sincronitza la configuració del proxy amb el servidor (ara 10 segons de manera predeterminada).

Tingueu en compte que ProxyConfigFrequency és:

 • el paràmetre de servidor per a proxys passius;
 • el paràmetre de proxy per als proxys actius.

Als proxys actius, ProxyConfigFrequency és un paràmetre nou i s'ha d'emprar en lloc de ConfigFrequency, ara obsolet.

Si s'empren tant ProxyConfigFrequency com ConfigFrequency, el proxy registrarà un error i finalitzarà.

També, el valor per defecte de CacheUpdateFrequency al servidor s'ha reduït de 60 a 10 segons.

Suport del servidor Zabbix per a proxys antics

En una configuració de proxy, el procediment d'actualització s'ha tornat més flexible. Ara, el servidor Zabbix admet oficialment la recollida de dades, l'execució de comandes remotes i comprovacions immediates del valor de l'element per proxys obsolets. que no són anteriors a la versió de llançament LTS anterior del servidor Zabbix. Els proxys més antics no són compatibles i tota comunicació amb el servidor Zabbix fallarà amb un avís. Per obtindre més informació, veieu Procediment d'actualització.

Actualització automatitzada de bases de dades en proxys amb SQLite

En el primer llançament després d'una actualització, el proxy Zabbix amb SQLite3 ara aboca automàticament la versió anterior existent del fitxer de base de dades i en crea una de nova per a la versió actual. Les dades de l'historial que s'han emmagatzemat al fitxer de base de dades SQLite no es conserven. Anteriorment, el fitxer de base de dades SQLite s'havia de recrear manualment.

Suport de Heartbeats retirat de proxy Zabbix

L'enviador heartbeat s'ha tret del proxy. Per tant, l'element proxy Zabbix zabbix [procés,enviador heartbeat] ja no és compatible i s'ha esborrat de les plantilles. El paràmetre HeartbeatFrequency ha quedat obsolet.

Interfície

Menú contextual

Els menús contextuals d'elements, equips i esdeveniments s'han tornat més funcionals.

Opcions noves

 • Menú contextual de l'equip ara ofereix opcions per navegar a les llistes d'elements d'equips, triggers, regles de descoberta o escenaris web per accedir ràpidament a la configuració de l'entitat requerida.

 • Menú contextual de l'element ara ofereix opcions per:

  • veure tots els triggers basats en un element i navegar a la configuració de qualsevol d'ells;
  • crear un trigger nou, un element dependent o una regla de descobriment basada en l'element;
  • Canvieu a la secció Dades més recents filtrada per l'amfitrió i l'element actuals.
 • Menú contextual de l'esdeveniment ara ofereix opcions per:

  • reconèixer o actualitzar un problema;
  • veure tots els elements utilitzats per un trigger de problema i navegar a la configuració de qualsevol d'ells;
  • Marcar els problemes com a símptoma o causa.

Tingueu en compte que els enllaços a la secció de configuració només són visibles per als usuaris de nivell Administrador i Superadministrador amb permisos suficients.

Enllaços personalitzats

El menú contextual de l'equip i el menú contextual de l'esdeveniment es poden personalitzar encara més afegint enllaços personalitzats. A la secció de menú Alertes → Scripts, ara és possible afegir un script global del nou tipus d'URL. Si es configuren, aquests enllaços seran visibles al menú contextual dels equips/esdeveniments problemàtics coincidents.

Etiqueta de trigger URL configurable

Quan es configura un trigger, ara és possible afegir una etiqueta personalitzada a un trigger URL. Si és configurada, es veurà l'etiqueta personalitzada en lloc de l'etiqueta predeterminada (Trigger URL) al menú contextual de l'esdeveniment.

S'ha introduït una nova macro {TRIGGER.URL.NAME} per a les etiquetes d'URL de trigger. Aquesta macro és admesa a tots els llocs actualment admesos per la macro existent {TRIGGER.URL}.

Ubicació del menú d'elements addicionals

Menú contextual de l'element també és disponible a:

Ginys de tauler

Color de fons dinàmic per al giny de valor de l'element

El giny Valor de l'element ara permet configurar un color de fons dinàmic basat en els llindars establerts i el darrer valor rebut.

Actualitzacions d'usabilitat per al giny de Gràfic

Quan configureu un giny Gràfic, ara és possible canviar el nom dels conjunts de dades personalitzant l'etiqueta del conjunt de dades. Això fa que sigui més fàcil identificar conjunts de dades a la configuració del giny, així com identificar conjunts de dades agregades al gràfic Llegenda.

També s'ha millorat la funcionalitat d'emplenament automàtic del giny. Els suggeriments del camp Patró d'elements ara només mostren els elements que pertanyen als equips triats al camp Patró d'equip.

*Llocs decimals per als valors dels elements al giny d'Equips principals**

Quan es configuren columnes del tipus de dades "Valor d'element" al giny Millors equips, ara és possible especificar quants decimals es veuran amb el valor.

S'ha canviat el nom de l'element dinàmic a Habilita la selecció d'equip

El camp que habilita els ginys dinàmics ha canviat de nom, d'Element dinàmic a Activa la selecció d'equip per a més claredat.

S'ha canviat el nom de l'enllaç de confirmació per actualitzar-lo

L'enllaç del llistat de problemes a la pantalla d'actualització del problema ha canviat de nom d'Ack (Reconeixement) a Actualitzar per reflectir correctament les múltiples opcions disponibles a la pantalla d'actualització del problema en versions més noves (no només reconeixement).

La columna respectiva Ack (Reconeixement) de la llista de problemes també s'ha canviat de nom a Actualització. Quan s'ha reconegut un problema, ja no es veu amb el color de l'enllaç a la columna de reconeixement; ara es mostra amb una casella de selecció verda icon_acknowledged_green.png a la columna Accions.

Filtre d'equips per estat

Els equips que es llisten a la secció Recull de dadesEquips ara es poden filtrar per estat (activat/desactivat).

Noves opcions de filtrat del registre d'accions

S'han afegit noves opcions de filtrat a la secció Informes → Registre d'accions. A més de filtrar els registres per destinataris de les notificacions, ara també podeu filtrar els registres per accions, tipus de suport, estat o pel contingut del missatge/ordre remota. Aquestes opcions de filtrat també es poden configurar per al giny registre d'accions.

Idiomes de la interfície web

S'ha habilitat la llengua catalana a la interfície web.

Formes modals

Els formularis per a la configuració acció, la configuració del període manteniment, així com el formulari per a copiar elements, triggers i gràfics entre equips o plantilles ara s'obren en una finestra (emergent) modal.