3 Gràfics

Vista general

Es pot accedir a la llista de gràfics personalitzats per a una plantilla des de Recull de dades → Plantilles fent clic a Gràfics per al model respectiu.

Es mostra una llista dels gràfics existents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Plantilla La plantilla a la que pertany el gràfic.
Aquesta columna només es mostra si hi ha diverses plantilles triades al filtre.
Nom Nom del gràfic personalitzat, que es mostra com un enllaç blau als detalls del gràfic.
Fent clic a l'enllaç del nom del gràfic s'obre el formulari de configuració de el gràfic.
Si el gràfic s'hereta d'una altra plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom del gràfic, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de gràfics a aquest nivell de plantilla.
Amplada Amplada del gràfic.
Alçada Alçada del gràfic.
Tipus de gràfic Tipus de gràfic - Normal, Apilat, Pastís o Explotat.

Per configurar un gràfic nou, feu clic al botó Crear un gràfic a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Copiar - copia els gràfics a altres equips o models
  • Esborrar - esborra gràfics

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels gràfics respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu filtrar gràfics per grup de plantilles i plantilles. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.