task.create

Descripció

object task.create(object/array tasks)

Aquest mètode permet crear una tasca nova (com ara recopilar dades de diagnòstic o verificar elements o regles de descoberta de baix nivell) sense tornar a carregar la configuració.

Aquest mètode només és disponible per a usuaris del tipus Super admin. Els permisos per invocar el mètode es poden revocar a la configuració del rol d'usuari. Consulteu Rols d'usuari per obtindre més informació.

Paràmetres

(object/array) Crear una tasca.

El mètode admet tasques amb les propietats estàndard.

Tingueu en compte que les tasques 'Comprovar ara' només es poden crear per als tipus d'objectes/regles de descoberta següents:

 • Agent Zabbix
 • Agent SNMPv1/v2/v3
 • Comprovació simple
 • Comprovació interna
 • Comprovació externa
 • Monitor de base de dades
 • Agent HTTP
 • Agent IPMI
 • Agent SSH
 • Agent TELNET
 • Verificació calculada
 • Agent JMX
 • Element dependent

Si l'element o la regla de descoberta és del tipus "Element dependent", llavors el nivell més alt de l'element mestre ha de ser del tipus:

 • Agent Zabbix
 • Agent SNMPv1/v2/v3
 • Comprovació simple
 • Comprovació interna
 • Comprovació externa
 • Monitor de base de dades
 • Agent HTTP
 • Agent IPMI
 • Agent SSH
 • Agent TELNET
 • Verificació calculada
 • Agent JMX

Valors retornats

(object) Retorna un objecte que conté els ID de les tasques creades sota la propietat taskids. L'ordre dels ID retornats correspon a l'ordre de les tasques transmeses.

Exemples

Crear una tasca

Crear una tasca check now per a dos elements. Un es un element, l'altre és una regla de descoberta de baix nivell.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "task.create",
      "params": [
        {
          "type": 6,
          "request": {
            "itemid": "10092"
          }
        },
        {
          "type": "6",
          "request": {
            "itemid": "10093"
          }
        }
      ],
      "auth": "700ca65537074ec963db7efabda78259",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "taskids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear una tasca diagnostic information.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "task.create",
      "params": [
        {
          "type": 1,
          "request": {
            "alerting": {
              "stats": [
                "alerts"
              ],
              "top": {
                "media.alerts": 10
              }
            },
            "lld": {
              "stats": "extend",
              "top": {
                "values": 5
              }
            }
          },
          "proxy_hostid": 0
        }
      ],
      "id": 2
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "taskids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 2
    }

Veieu també

Font

CTask::create() in ui/include/classes/api/services/CTask.php.