Table of Contents

Script

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb scripts.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: