templatedashboard.get

Descripció

integer/array templatedashboard.get(object parameters)

El mètode permet recuperar taulers de plantilles segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
dashboardids string/array Retorna només plantilles de tauler de control amb els identificadors donats.
templateids string/array Retorna només les plantilles de tauler que pertanyen a les plantilles especificades.
selectPages query Retorna la propietat pàgines amb pàgines de tauler de plantilles, ordenades correctament.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: dashboardid i name.
countOutput boolean Aquests paràmetres comuns a tots els mètodes get es descriuen en detall a la pàgina comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar plantilles de taulers

Recuperar totes les plantilles de taulers amb els ginys per a un model donat.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templatedashboard.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectPages": "extend",
        "templateids": "10001"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dashboardid": "23",
          "name": "Docker overview",
          "templateid": "10001",
          "display_period": "30",
          "auto_start": "1",
          "uuid": "6dfcbe0bc5ad400ea9c1c2dd7649282f",
          "pages": [
            {
              "dashboard_pageid": "1",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": [
                {
                  "widgetid": "220",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1125"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "221",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1129"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "222",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "5",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1128"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "223",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "5",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1126"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "224",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "10",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1127"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplateDashboard::get() in ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php.