proxy.update

Descripció

object proxy.update(object/array proxies)

Aquest mètode permet actualitzar proxys.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del proxy per actualitzar.

La propietat proxyid s'ha d'establir per a cada proxy, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats proxy estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
hosts array Equips per ésser monitorats pel proxy. Si un equip ja és monitorat per un proxy diferent, es reassignarà al proxy actual.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.
interface object Interfície de l'equip substituint la interfície existent per al proxy passiu.

Comportament de la propietat:
- admès si status de l'objecte Proxy s'estableix a "proxy passiu".

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels proxys actualitzats sota la propietat proxyids.

Exemples

Canviar els equips monitorats per un proxy

Actualitzar el proxy per monitorar dos equips donats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.update",
      "params": {
        "proxyid": "10293",
        "hosts": [
          {
            "hostid": "10294"
          },
          {
            "hostid": "10295"
          },
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10293"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar l'estat del proxy

Canviar el proxy com a proxy actiu i reanomenar-lo com a "Active proxy".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.update",
      "params": {
        "proxyid": "10293",
        "host": "Active proxy",
        "status": "5"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10293"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CProxy::update() in ui/include/classes/api/services/CProxy.php.