8 Què hi ha de nou al Zabbix 6.4.3

Elements

docker.container_stats

L'element docker.container_stats a l'agent 2 de Zabbix ara retorna la propietat pids_stats amb el nombre de processos/fils actuals del contenidor.

Valors per defecte de l'agent 2 de Zabbix

Els plugins de l'agent 2 de Zabbix ara permeten definir valors predeterminats per connectar als destinataris de monitoratge al fitxer de configuració. Si no s'especifica cap valor en una clau d'element o una sessió amb nom, el plugin emprarà el valor definit al paràmetre predeterminat corresponent. Els nous paràmetres tenen l'estructura Plugins.<PluginName>.Default.<Parameter> - per exemple, Plugins.MongoDB.Default.Uri=tcp://localhost:27017. Per veure més informació:

Exportació de la configuració de neteja

Els arxius YAML generats durant l'exportació de la configuració de l'entitat de Zabbix ja no poden contindre línies buides entre línies en una taula, cosa que fa els arxius més curts i més fàcil de treballar amb ells. Veieu la secció configuració d'exportació/importació per veure exemples d'exportació actualitzats.

UTF-8 BOM a la configuració d'importació

Importació de configuració ara admet arxius amb UTF-8 byte-order mark (BOM).

Monitoratge de Cosmos DB

La plantilla Azure by HTTP ara també funciona amb Azure Cosmos DB per MongoDB.

Podeu obtindre aquesta plantilla:

  • Per a noves instal·lacions, des de Recull de dades → Plantilles.
  • Si sou actualitzant des de versions prèvies, podeu descarregar la plantilla del repositori Git de Zabbix o cercar-les al directori zabbix/templates de la darrera versió de Zabbix descarregada. Ara, es poden importar manualment des de Recull de dades → Plantilles.

Neteja de l'història del proxy

S'ha tret la limitació de la quantitat d'informació obsoleta esborrada de la base de dades de proxy per cicle de manteniment de l'historial de proxy.

Abans, la neteja només esborrava més de 4 cops les hores de HousekeepingFrequency d'informació obsoleta. Per exemple, si la Freqüència de manteniment es va establir a "1", no s'esborren més de 4 hores d'informació obsoleta (a partir de l'entrada més antiga). En els casos en què un proxy rebria constantment dades més antigues que les establertes a ProxyOfflineBuffer, això podria provocar una acumulació excessiva de dades.

Ara s'ha tret aquesta limitació, proporcionant una solució de manteniment de l'historial de proxy més eficaç.

Plantilles

Hi ha una nova plantilla Google Cloud Platform per HTTP (GCP by HTTP).