12 Usuaris i grups d'usuaris

Vista general

Tots els usuaris de Zabbix accedeixen a l'aplicació Zabbix a través de la interfície web. A cada usuari se li assigna un nom d'inici de sessió i un mot de pas únics.

Tots els mots de pas d'usuari són xifrats i emmagatzemats a la base de dades Zabbix. Els usuaris no poden emprar el seu ID d'usuari i mot de pas per connectar-se directament al servidor UNIX tret que també s'hagin configurat segons UNIX. La comunicació entre el servidor web i el navegador de l'usuari es pot protegir mitjançant SSL.

Amb un esquema de permisos d'usuari flexible, podeu restringir i diferenciar els drets per a:

  • accedir a les funcions d'administració de la interfície Zabbix
  • realitzar algunes accions a la interfície web
  • accedir als equips monitorats en grups d'equips
  • Emprar mètodes API específics