22. Guies de referència ràpida

Vista general

Aquesta secció de documentació conté referències ràpides per configurar Zabbix per a alguns objectius de monitoratge habituals.

És dissenyada tinguent en compte el nou usuari de Zabbix i es pot emprar com a navegador a través d'altres seccions de documentació que conté la informació necessària per resoldre la tasca.

Les següents guies de referència ràpida són disponibles: