26 Comentaris d'actualització a la versió 6.4.16

Aquesta actualització és una versió menor i no té pas comentaris.