5 Personalització de la gravetat dels triggers

Els noms i els colors de la gravetat del trigger per als elements de la GUI relacionats amb la gravetat es poden configurar a Administració → General → Visualització del trigger.. Els colors es comparteixen entre tots els temes de la GUI.

Traducció de noms de gravetat personalitzats

Si s'empra la traducció de la interfície web de Zabbix, els noms de gravetat personalitzats substituiran els noms traduïts per defecte.

Els noms de gravetat del trigger predeterminats són disponibles per a la traducció a totes les configuracions regionals. Si es canvia un nom de gravetat, el nom personalitzat s'empra a totes les configuracions regionals i cal una traducció manual addicional.

Com traduir noms de gravetat personalitzats:

  • Definiu el nom de gravetat personalitzat necessari, per exemple, "Important"
  • editeu <frontend_dir>/locale/<required_locale>/LC_MESSAGES/frontend.po
  • afegiu 2 línies:

msgstr "Important" msgstr "<cadena traduïda>"

i deseu el fitxer.

  • Creeu fitxers .mo tal com es descriu a <frontend_dir>/locale/README

Aquí, msgid hauria d'éssser el nou nom de gravetat personalitzat i msgstr hauria d'ésser la traducció a l'idioma específic.

Aquest procediment s'ha de realitzar després de cada canvi de nom de gravetat.