10 Notes d'actualització per 6.4.0

Aquestes notes són per actualitzar de Zabbix 6.2.x a Zabbix 6.4.0. Totes les notes s'agrupen en:

  • Canvis importants- canvis que poden trencar instal·lacions existents o altra informació crítica relacionada amb el procés d'actualització
  • Altres - tota la informació restant que descriu els canvis a la funcionalitat de Zabbix

Veieu també:

-Procediment d'actualització per tota la informació rellevant sobre l'actualització des de versions d'abans de Zabbix 6.2.0; -Actualitzar un clúster HA amb instruccions sobre actualització de servidors en un clúster d'alta disponibilitat (HA).

Proces d'actualització

Per completar amb èxit l'actualització del servidor Zabbix a MySQL/MariaDB, és possible que calgui establir GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1 a MySQL si el registre binari és habilitat, no hi ha privilegis de superusuari i log_bin_trust_function_creators = 1 no és establert al fitxer de configuració de MySQL.

Per configurar la variable mitjançant la consola MySQL, executeu:

 mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

Un cop l'actualització s'hagi completat amb èxit, es pot desactivar aquesta opció:

mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;

Canvis importants

Versió MySQL

Les versions de MySQL per sota de la 8.0.30 no tenen suport. La versió mínima ha pujat de la 8.0.0 a la 8.0.30.

versió de libssh

La versió mínima requerida de libssh ha pujat de la 0.6.0 a la 0.9.0.

Versions SLES

Per SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 la versió de service pack mínima admesa és ara SP4.

SLES 12 amb SP4 i posteriors encara s'admeten, però per la biblioteca antiga libssh, el suport per verificacions SSH d'aquesta versió de SO s'ha descontinuat.

Actualització optimitzada de la configuració del proxy

S'ha introduït una actualització incremental de la configuració del proxy a la nova versió.

Com a resultat, el paràmetre ConfigFrequency per als proxys actius ara és obsolet; en canvi, el paràmetre ProxyConfigFrequency s'ha d'emprar tant al servidor (per als proxys passius) com al proxy (per als proxys actius). Tingueu en compte que si s'empren tant ProxyConfigFrequency com ConfigFrequency, el proxy donarà error i finalitzarà.

El valor predeterminat de ProxyConfigFrequency s'ha reduït de 3600 a 10 segons. A més, el valor predeterminat de CacheUpdateFrequency al servidor s'ha reduït de 60 a 10 segons.

El servidor ara fa servir la memòria cau de configuració per fer un seguiment dels canvis de configuració del proxy mitjançant nombres de revisió, de manera que la quantitat de dades de la memòria cau augmentarà i pot ser necessari augmentar la mida de la memòria cau de configuració.

Tingueu en compte que la configuració del servidor s'ha de sincronitzar abans que qualsevol canvi es sincronitzi amb el proxy. Per tant, si un usuari fa alguns canvis i vol que se sincronitzin amb el proxy, primer s'ha de tornar a carregar la memòria cau de configuració del servidor.

Altres

Actualització automatitzada de bases de dades en proxys amb SQLite

En el primer llançament després d'una actualització, el proxy Zabbix amb SQLite3 ara aboca automàticament la versió anterior existent del fitxer de base de dades i en crea una de nova per a la versió actual. Les dades de l'historial que s'han emmagatzemat al fitxer de base de dades SQLite no es conserven. Anteriorment, el fitxer de base de dades SQLite s'havia de recrear manualment.

Si la versió del proxy de Zabbix és més antiga que la versió del fitxer de la base de dades, el proxy registrarà un error i finalitzarà.

Tokens CSRF

Per millorar la seguretat contra els atacs CSRF (Cross Site Request Forgery), la interfície de Zabbix ara fa servir fitxes CSRF generades aleatòriament en lloc de fitxes estàtiques basades en sessions. Si la vostra instal·lació empra un IDS/IPS que comprova noms de tokens específics, pot ser que sigui necessari actualitzar la seva configuració per reconèixer el nou nom de token, _csrf_token, per tal d'evitar deteccions de falsos positius.

Treballs de preprocessament basats en fils

Com que el preprocessament del valor de l'element s'ha reescrit per emprar els treballs de preprocessament basats en fils, ara cal una nova biblioteca per al servidor/proxy Zabbix - libevent_pthreads.

Camps no obligatoris a la configuració de l'usuari

Els camps del grup d'usuaris i del rol d'usuari ja no són obligatoris a la configuració d'usuari. Tanmateix, si es crea un usuari intern de Zabbix sense un rol d'usuari, l'usuari no podrà iniciar sessió a Zabbix mitjançant l'autenticació interna.

Actualització instantània de comprovacions actives

Anteriorment, l'agent Zabbix (en mode actiu) va rebre del servidor Zabbix o del proxy Zabbix una còpia completa de la configuració un cop cada dos minuts (per defecte). En introduir la sincronització de configuració incremental, la configuració completa ja no s'envia quan no hi ha canvis a l'equip ni a les expressions regulars globals, per tant, l'interval de sincronització predeterminat s'ha reduït a 5 segons.

El paràmetre 'RefreshActiveChecks' admès a l'agent Zabbix fitxer de configuració el valor predeterminat es canvia a 5 segons (abans 120). Això pot fer que les connexions siguin més freqüents i augmentar l'ús de la xarxa, especialment si s'utilitza el xifrat.

El protocol JSON per a les comprovacions d'agents actius s'ha actualitzat per incloure l'identificador "config_revision" i "session". Per obtindre més informació, veieu Comprovacions d'agent passiu i actiu.

Macros d'usuari també afecten la sincronització de la configuració incremental. És recomanable emprar macros d'equip en lloc de macros globals perquè afegir, actualitzar o esborrar macros globals obliga a l'actualització incremental de la configuració per a tots els equips.

Suport de Heartbeats és obsolet

A partir de Zabbix 6.4, l'enviador heartbeat s'esborra del proxy i, per tant, l'element intermediari Zabbix zabbix [procés,enviador heartbeat] no és compatible i s'esborra de les plantilles. El paràmetre HeartbeatFrequency ha quedat obsolet.

Autoregistre de heartbeat al servidor Zabbix

El heartbeat de registre automàtic de l'agent actiu per al servidor Zabbix s'ha establert en 120 segons (el mateix que per al proxy Zabbix). Per tant, en cas que s'esborri un equip descobert, el registre automàtic es tornarà a executar en 120 segons.

El tipus de valor numèric antic (flotant) és obsolet

Des de Zabbix 5.0, el tipus de dades numèriques (flotant) s'ha canviat al nou format per admetre una precisió d'aproximadament 15 dígits i un rang de valors estès d'aproximadament -1,79E+308 a 1,79E+308. Ara l'antic tipus numèric, que s'ha desactivat, però que continuava essent compatible, és obsolet i s'esborrarà en una propera versió.

Si la vostra instal·lació no s'actualitza als valors numèrics de l'interval estès, Informació del sistema a la interfície mostrarà un avís: "Taules d'historial de bases de dades actualitzades: No. El suport per a l'antic tipus numèric és obsolet. Si us plau, actualitzeu a valors numèrics d'interval estès". En aquest cas, veieu instructions per activar l'interval estès de valors numèrics.

Data esborrada de l'exportació

Quan exporteu objectes (equips, plantilles, etc.), tingueu en compte que l'element data s'esborra del format d'exportació.

Versionat de plantilles

Per millorar la gestió i l'actualització de les plantilles, s'ha introduït el control de versions de plantilles.

A Recull de dades → Plantilles ara podeu veure el proveïdor i la versió de la plantilla, així com filtrar les plantilles per proveïdor i/o versió.

Importació de plantilles actualitzades

Tingueu en compte que les plantilles s'han d'actualitzar manualment si sou actualitzant les versions anteriors. Això es pot fer important les plantilles actualitzades. Podeu trobar les plantilles actualitzades al directori zabbix/templates de la darrera versió de Zabbix descarregada. A Recull de dades → Plantilles podeu importar des d'aquest directori.

També és possible descarregar plantilles des del repositori Zabbix git directament.

Actualització del proveïdor i la versió de la plantilla personalitzada

Per a les plantilles personalitzades existents, el proveïdor i la versió de la plantilla també es poden modificar mitjançant l'API de plantilla.