3 Indicadors d'enllaços

Vista general

Podeu assignar determinats triggers a un enllaç entre elements d'un mapa de xarxa. Quan aquests triggers entren en estat problemàtic, l'enllaç pot reflectir-ho.

Quan configureu un enllaç, establiu el tipus i el color d'enllaç predeterminats. Quan assigneu triggers a un enllaç, podeu assignar diferents tipus i colors d'enllaç amb aquests triggers.

Si algun d'aquests triggers té un problema, el seu estil i color d'enllaç es mostraran a l'enllaç. Per tant, potser el vostre enllaç predeterminat era una línia verda, ara amb el trigger en un estat de problema, el vostre enllaç podria tornar-se negre (si el configureu així).

Configuració

Per assignar triggers com a indicadors d'enllaç, seguiu aquestes passes:

  • troeu un element del mapa
  • feu clic a Editar a la secció Enllaços per trobar l'enllaç adequat
  • feu clic a Afegir al bloc Indicadors d'enllaç i seleccioneu un o més triggers

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Els triggers afegits es poden veure a la llista Indicadors d'enllaç.

Podeu definir el tipus i el color d'enllaç per a cada trigger directament des de la llista. Quan hagis acabat, fes clic a Aplicar, tanca el formulari i fes clic a Actualitzar per desar els canvis al mapa.

Visualització

A Monitoratge → Mapes, el color corresponent es mostrarà a l'enllaç si el trigger entra en un estat problemàtic.

Si diversos triggers entren en un estat problemàtic, el problema amb la gravetat més alta determinarà l'estil i el color de l'enllaç. Si s'assignen diversos triggers amb la mateixa gravetat al mateix enllaç del mapa, té prioritat el que tingui l'identificador més baix. Tingueu en compte també que

1. La configuració de Gravetat mínima del trigger i Mostra el problema esborrat a la configuració del mapa afecten els problemes que es tenen en compte.
2. En el cas dels triggers amb diversos problemes (generació de diversos problemes), cada problema pot tindre una gravetat diferent de la gravetat del trigger (canviat manualment), pot tindre etiquetes diferents (a causa de les macros) i es pot esborrar.