15 Actualització del monitoratge dels serveis

Vista general

A Zabbix 6.0, la funcionalitat monitoratge de serveis s'ha revisat de manera significativa (a Què hi ha de nou a Zabbix 6.0.0 podreu veure la llista de modificacions).

Aquesta pàgina descriu com els serveis i els SLA, definits a les versions anteriors de Zabbix, es modifiquen després d'una actualització a Zabbix 6.0 o superior.

Serveis

A les versions antigues de Zabbix, els serveis tenien dos tipus de dependències: soft i hard. Després d'una actualització, totes les dependències es tracten per igual.

Si un servei "servei fill" s'ha enllaçat a un "Servei pare 1" via una dependència hard i, a més, al "Servei pare 2" via una dependència soft, després de l'actualització, el "Servei fill" tindrà dues dependències pare "Servei pare 1" i "Servei pare 2".

El mapatge basat en triggers entre els problemes i els serveis s'ha substituït per el mapatge basat en etiquetes. A Zabbix 6.0 i versions posteriors, el formulari de configuració del servei té un nou paràmetre Etiquetes de problema, que permet especificar un o més parells de noms i valors d'etiquetes per la correspondència dels problemes. Els triggers que han estat vinculats a un servei rebran una nova etiqueta ServiceLink : <trigger ID>:<trigger name> (el valor de l'etiqueta es tallarà a 32 caràcters). Els servis vinculats rebran una etiqueta de problema ServiceLink amb el mateix valor.

Regles de càlcul de l'estat

L'algoritme de càlcul d'estat s'actualitzarà seguint les regles següents:

  • No calculeu → Estableix l'estat a D'acord
  • Problema, si almenys un node fill té un problema → El més crític dels nodes fills
  • Problema, si tots els nodes fills tenen problemes → El més crític si tots els fills tenen problemes

Si heu actualitzat Zabbix d'una versió anterior a 6.0 cap a la Zabbix 6.0.0, 6.0.1 o 6.0.2, consulteu els problemes coneguts a la documentació de Zabbix 6.0.

SLAs

Anteriorment, els objectius d'SLA s'havien d'establir per separat per a cada servei. Des de Zabbix 6.0, SLA s'ha convertit en una entitat separada, que conté informació sobre el programa de servei, l'objectiu de nivell de servei esperat (SLO) i els temps d'inactivitat que s'han d'excloure del càlcul. Un cop configurat, es pot assignar un SLA a diversos serveis mitjançant etiquetes de servei.

Durant una actualització:

  • S'agruparan els SLA idèntics definits per a cada servei i es crearà un SLA per grup.
  • Cada servei afectat rebrà una etiqueta especial SLA:<ID> i la mateixa etiqueta s'especificarà al paràmetre Etiquetes de servei del SLA corresponent.
  • L'hora de creació del servei (una nova mètrica en els informes de SLA) s'establirà a l'01/01/2000 a les 00:00 per als serveis existents.