6 Instal·lació de la interfície Web

Aquesta secció proporciona instruccions passa a passa per instal·lar la interfície web de Zabbix. El frontend de Zabbix està escrit en PHP, de manera que per executar-lo cal un servidor web compatible amb PHP.

Podeu trobar més informació sblre com configurar SSL per la interfície de Zabbix seguint aquestes bones pràctiques.

Pantalla de benvinguda

Obriu l'URL de la interfície Zabbix al navegador. Si heu instal·lat Zabbix des de paquets, l'URL és:

  • per a Apache: http://<servidor_ip_o_nom>/zabbix
  • per a Nginx: http://<servidor_ip_o_nom>

Hauríeu de veure la primera pantalla de l'assistent de configuració de la interfície.

Empreu al menú desplegable Idioma predeterminat per canviar l'idioma predeterminat del sistema i continuar el procés d'instal·lació en l'idioma triat (opcional). Per obtindre més informació, veieu Instal·lació d'idiomes d'interfície addicionals.

Verificació dels pre-requisits

Assegureu-vos que es compleixin tots els requisits previs del programari.

Requisit Valor mínim Descripció
Versió PHP 7.2.5
Memòria d'opció PHP_limit 128Mo A php.ini:
memory_limit = 128M
opció PHP post_max_size 16Mo A php.ini:
post_max_size = 16M
Càrrega de l'opció PHP_max_filesize 2Mo A php.ini:
upload_max_filesize = 2M
opció PHP max_execution_time 300 segons (es permeten valors 0 i -1) A php.ini:
max_execution_time = 300
opció PHP max_input_time 300 segons (es permeten valors 0 i -1) A php.ini:
max_input_time = 300
opció PHP session.auto_start s'ha de desactivar A php.ini:
session.auto_start = 0
Base de dades Una de: MySQL, Oracle, PostgreSQL. S'ha d'instal·lar un dels següents:
mysql, oci8, pgsql
bcmath php-bcmath
mbstring php-mbstring
opció PHP mbstring.func_overload s'ha de desactivar A php.ini:
mbstring.func_overload = 0
endolls php-net-socket. Necessari per al suport de script d'usuari.
gd 2.0.28 php-gd. L'extensió PHP GD ha de suportar imatges PNG (--with-png-dir), JPEG (--with-jpeg-dir) i FreeType 2 (--with-freetype-dir).
libxml 2.6.15 php-xml
xmlwriter php-xmlwriter
xmlreader php-xmlreader
ctype php-ctype
sessió php-sessió
gettext php-gettext
A partir de Zabbix 2.2.1, l'extensió PHP gettext ja no és necessària per a la instal·lació de Zabbix. Si gettext no és instal·lat, la interfície funcionarà com de costum, però les traduccions no seran pas disponibles.

Els requisits previs opcionals també poden ésser presents a la llista. Un prerequisit opcional fallit es mostra en carbassa i té un estat Avís. Si falla un requisit previ opcional, la configuració pot continuar.

Si cal canviar l'usuari o el grup d'usuaris d'Apache, s'han de comprovar els permisos d'accés a la carpeta de sessió. En cas contrari, és possible que la instal·lació de Zabbix no pugui continuar.

Configuració de la connexió de la base de dades

Introduïu els detalls de connexió de la base de dades. La base de dades Zabbix ja s'hauria de crear.

Si l'opció Xifrat TLS de la base de dades és marcada, apareixeran camps addicionals per a configurar la connexió TLS a la base de dades (només MySQL o PostgreSQL).

Si es tria l'opció d'emmagatzemar credencials a HashiCorp Vault o CyberArk Vault, hi ha camps addicionals disponibles:

  • per HashiCorp Vault: el punt final de l'API Vault, el camí secret i el testimoni d'autenticació;

  • per CyberArk Vault: el punt final de l'API Vault, cadena de consulta secreta i certificats. Un cop marcats Certificats Vault, apareixeran dos nous camps per definir les rutes a l'arxiu de certificat SSL i l'arxiu de clau SSL.

Configuracions

Introduir un nom per al servidor Zabbix és opcional, però, si s'envia, es mostrarà a la barra de menús i als títols de les pàgines.

Estableix la zona horària i el tema per defecte per a la interfície.

resum de la pre-instal·lació

Reviseu el resum de la configuració.

Instal·lació

Si sou instal·lant Zabbix des de la font, descarregueu el fitxer de configuració i poseu-lo a conf/ al subdirectori de documents HTML del servidor web on heu copiat els fitxers PHP de Zabbix.

Si l'usuari del servidor web té accés d'escriptura al directori conf/, el fitxer de configuració es desarà automàticament i es podrà passar immediatament a la següent passa.

Completar la instal·lació.

Connexió

La interfície de Zabbix és llesta! El nom d'usuari per defecte és Admin, i el mot de pas zabbix.

I ara, engegueu amb Zabbix.