> Objecte de manteniment

Els següents objectes tenen relació directa a l'API housekeeping.

Manteniment

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
hk_events_mode integer Activa el manteniment intern per a esdeveniments i alertes.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_events_trigger string Període d'activació d'emmagatzematge de dades. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
hk_events_service string Període d'emmagatzematge de dades del servei. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 1d.
hk_events_internal string Període d'emmagatzematge de dades intern. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 1d.
hk_events_discovery string Període d'emmagatzematge de dades de descoberta de xarxa. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 1d.
hk_events_autoreg string Període d'emmagatzematge de dades del registre automàtic. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 1d.
hk_services_mode integer Activa la neteja interna dels serveis.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_services string Període d'emmagatzematge de dades del servei. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
hk_audit_mode integer Activa el manteniment intern per a l'auditoria.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_audit string Període d'emmagatzematge de dades d'auditoria. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
hk_sessions_mode integer Activa la neteja interna per a les sessions.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_sessions string Període d'emmagatzematge de dades de la sessió. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
hk_history_mode integer Activa el manteniment intern de l'historial.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_history_global integer Substitueix el període de l'historial d'elements.

Valors possibles:
0 - No substitueix;
1 - (per defecte) Substitueix.
hk_history string Període d'emmagatzematge de dades de l'historial. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 90d.
hk_trends_mode integer Activa la neteja interna per a tendències.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_trends_global integer Anul·lació del període de tendència de l'element.

Valors possibles:
0 - No substituir;
1 - (per defecte) Anul·lar.
hk_trends string Període de temps per emmagatzemar dades de tendències. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
db_extension string (només lectura) Marcador de configuració de l'extensió de la base de dades. Si aquesta marca s'estableix a "timescaledb", el servidor canvia el seu comportament per netejar i suprimir elements.
compression_availability integer (només lectura) Disponibilitat de compressió.

Valors possibles:
0 - No disponible;
1 - Disponible.
compression_status integer Activa la compressió TimescaleDB per a l'historial i les tendències.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactiva;
1 - Activa.
compress_older string Comprimir l'historial i els registres de tendències anteriors al període de temps especificat. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 7d.