14 Descoberta de perifèric de bloc

De la mateixa manera que es descobreixen sistemes de fitxers, també és possible descobrir dispositius de bloc i el seu tipus.

Clau d'element

La clau de l'element que cal emprar a la regla de descoberta és

 vfs.dev.discovery

Aquest element només és compatible amb plataformes Linux, des de l'agent Zabbix 4.4.

Podeu crear regles de descoberta mitjançant aquest element de descoberta i:

 • filtre: {#DEVNAME} coincideix amb sd[\D]$ - per descobrir dispositius anomenats "sd0", "sd1", "sd2",...
 • filtre: {#DEVTYPE} coincideix amb disk I {#DEVNAME} no coincideix amb ^loop.* - per descobrir dispositius de tipus disc el nom dels quals no comenci per "bucle"

Macros admeses

Aquesta clau de descoberta retorna dues macros: {#DEVNAME} i {#DEVTYPE} que identifiquen el nom i el tipus de dispositiu de bloc respectivament, per exemple:

[ 
     { 
       "{#DEVNAME}":"loop1",
       "{#DEVTYPE}":"disk"
     },
     { 
       "{#DEVNAME}":"dm-0",
       "{#DEVTYPE}":"disk"
     },
     { 
       "{#DEVNAME}":"sda",
       "{#DEVTYPE}":"disk"
     },
     { 
       "{#DEVNAME}":"sda1",
       "{#DEVTYPE}":"partition"
     }
    ]

La descoberta de dispositius de bloqueig permet l'ús d'elements vfs.dev.read[] i vfs.dev.write[] per crear prototips mitjançant la {#DEVNAME macro }, per exemple:

 • "vfs.dev.read[{#DEVNAME},sps]"
 • "vfs.dev.write[{#DEVNAME},sps]"

{#DEVTYPE} fa funció de filtre de perifèrics.