zabbix_proxy

Secció: Comandes de manteniment (8)
Actualitzat: 4 de Setembre de 2020
Índex Tornar al contingut principal


 

NOM

zabbix_proxy - Zabbix proxy daemon  

SINOPSI

zabbix_proxy [-c config-file]
zabbix_proxy [-c config-file] -R runtime-option
zabbix_proxy -h
zabbix_proxy -V  

DESCRIPCIÓ

zabbix_proxy és un dimoni que recull dades de monitoratge dels dispositius i els envia cap al servidor de Zabbix.  

OPCIONS

-c, --config config-file
Usa un arxiu de configuració config-file alternatiu, enlloc del que hi ha per defecte.

-f, --foreground
Fa anar el servei de Zabbix proxy en primer pla.

-R, --runtime-control runtime-option
Executa funcions administratives segons les runtime-option.

 

Opcions de control del runtime

config_cache_reload
REcarrega la cau de configuració. La comanda és ignorada si la cau es fos carregant en aquest moment. El proxy de Zabbix actiu es connectarà al servidor de Zabbix i demanarà les dades de configuració. L'arxiu de configuració per defecte (excepte si especifiquem l'opció -c) s'usarà per a trobar l'arxiu PID i el senyal s'enviarà al procés llistat a l'arxiu PID.

snmp_cache_reload
Recarrega la cau SNMP.

housekeeper_execute
Fa córrer el housekeeper. La comanda s'ignorarà si el housekeeper ja és corrent.

diaginfo[=section]
Afegeix al registre les informacions de diagnòstic intern de la secció especificada. La secció pot ésser historycache, preprocessing. Per defecte, totes les sessions són enregistrades.

log_level_increase[=target]
Puja el nivell de detall del registre; i afecta a tots els processos (si no s'especifica el destinatari).

log_level_decrease[=target]
Baixa el nivell de detall del registre; afecta a tots els processos (si no s'especifica el destinatari).

 

Fite de control del nivell de registre

process-type
Tots els processos del tipus especificat (configuration syncer, data sender, discoverer, history syncer, housekeeper, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, poller, self-monitoring, snmp trapper, task manager, trapper, unreachable poller, vmware collector)

process-type,N
Tipus i nombre de procés (p.e., poller,3)

pid
Identificador del procés; fins a 65535. Per a valors superiors, especificar el destí com a "tipus de procés,N"

-h, --help
Mostrar aqueseta ajuda i sortir.

-V, --version
Mostrar la informació de versió i sortir.

 

ARXIUS

/usr/local/etc/zabbix_proxy.conf
Lloc per defecte de l'arxiu de configuració del proxy de Zabbix (si no és pas modificat durant la compilació).

 

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_sender(1), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <>


 

Índex

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

ARXIUS

VEIEU TAMBÉ

AUTOR


Aquest document fou creat per man2html, fent ús de les pàgines del manual.
Hora: 16:12:22 GMT, 4 de Setembre de 2020