1 Red Hat Enterprise Linux

Vista general

Aquesta secció proporciona les passes necessàries per a una actualització amb èxit de Zabbix 6.2.x a Zabbix 6.4.x emprant els paquets oficials de Zabbix per a Red Hat Enterprise Linux.

Abans de l'actualització, assegureu-vos de llegir les notes d'actualització pertinents!

També podeu comprovar els requisits per a 6.4.

Pot ser útil executar dues sessions SSH paral·leles durant l'actualització, executant les passes d'actualització en una i monitorant els registres del servidor/proxy en una altra. Per exemple, executeu tail -f zabbix_server.log o tail -f zabbix_proxy.log a la segona sessió SSH mostrant-vos les darreres entrades del fitxer de registre i possibles errors en temps real. Això pot ser crític per a les instàncies de producció.

Procés d'actualització

1 Aturar els processos Zabbix

Atureu el servidor Zabbix per assegurar-vos que no s'insereixin dades noves a la base de dades.

# systemctl stop zabbix-server

Si actualitzeu el proxy, atureu-lo també.

# systemctl stop zabbix-proxy
2 Feu una còpia de seguretat de la base de dades Zabbix existent

Aquesta és una passa molt important. Assegureu-vos que teniu una còpia de seguretat de la vostra base de dades. Això ajudarà si el procediment d'actualització falla (manca d'espai al disc, apagat, problemes inesperats).

3 Feu una còpia de seguretat de fitxers de configuració, fitxers PHP i binaris Zabbix

Feu una còpia de seguretat dels fitxers binaris Zabbix, fitxers de configuració i directori de fitxers PHP.

Fitxers de configuració:

# mkdir /opt/zabbix-backup/
    # cp /etc/zabbix/zabbix_server.conf /opt/zabbix-backup/
    # cp /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf /opt/zabbix-backup/

Arxius PHP i binaris Zabbix :

# cp -R /usr/share/zabbix/ /opt/zabbix-backup/
    # cp -R /usr/share/zabbix-* /opt/zabbix-backup/
4 Actualitza el paquet de configuració del dipòsit

Per continuar amb l'actualització, s'ha d'actualitzar el vostre paquet de repositori actual. A RHEL 9, executeu:

# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/rhel/9/x86_64/zabbix-release-6.4-1.el9.noarch.rpm

(Per versions més antigues de RHEL, canvieu aquest enllaç per el correcte del repositori de Zabbix)

5 Actualitzar els components de Zabbix

Per actualitzar els components de Zabbix, podeu fer-ho executant:

 # dnf upgrade zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent

Si empreu PostgreSQL, substituïu mysql per pgsql a l'ordre. Si sou actualitzant el proxy, substituïu "server" per "proxy" a l'ordre. Si sou actualitzant l'agent 2, substituïu zabbix-agent per zabbix-agent2 a l'ordre.

Actualitzar el Zabbix agent 2 amb la comanda dnf install zabbix-agent2 pot donar error. Per obtindre més informació, veieu els Errors coneguts.

Per actualitzar correctament la interfície web amb Apache a RHEL 8, executeu també:

# dnf install zabbix-apache-conf
6 Reviseu els paràmetres de configuració dels components

Assegureu-vos de revisar les Notes d'actualització per comprovar si cal fer canvis en els paràmetres de configuració.

Per obtindre nous paràmetres opcionals, consulteu la pàgina Novetats.

7 Inici dels processos de Zabbix

Inicieu els components actualitzats de Zabbix.

# systemctl start zabbix-server
    # systemctl start zabbix-proxy
    # systemctl start zabbix-agent
    # systemctl start zabbix-agent2
8 Esborrar galetes i memòria cau del navegador web

Després de l'actualització, és possible que hagueu d'esborrar les galetes del navegador web i la memòria cau del navegador web perquè la interfície web de Zabbix funcioni correctament.

Actualització entre versions menors

És possible actualitzar versions menors de la 6.4.x (per exemple, de la 6.4.1 a la 6.4.3). És fàcil.

Per actualitzar la versió menor de Zabbix, executeu:

 $ sudo dnf upgrade 'zabbix-*'

Per actualitzar la versió menor del servidor Zabbix, executeu:

 $ sudo dnf upgrade 'zabbix-*'

Per actualitzar la versió menor de l'agent Zabbix, executeu:

 $ sudo dnf upgrade 'zabbix-agent-*'

o, per a l'agent de Zabbix 2:

 $ sudo dnf upgrade 'zabbix-agent2-*'