Table of Contents

Connector

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb objectes connector.

Referències d'objecte:

Mètodes disponibles: