2 Altres fonts d'esdeveniments

Esdeveniments de servei

Els esdeveniments de servei només es generen si les accions de servei per a aquests esdeveniments són habilitades. En aquest cas, cada canvi d'estat del servei crea un nou esdeveniment:

  • Esdeveniment problema: quan l'estat del servei canvia d'OK a PROBLEMA
  • Esdeveniment OK: quan l'estat del servei canvia de PROBLEMA a OK

L'esdeveniment conté detalls sobre el canvi d'estat del servei: quan va passar i quin és el nou estat.

Esdeveniments de descoberta

Zabbix analitza periòdicament els intervals IP definits a les regles de descoberta de xarxa. La freqüència de la comprovació es pot configurar per a cada regla individualment. Un cop es descobreix un equip o servei, es genera un esdeveniment de descoberta (o diversos esdeveniments).

Zabbix genera els esdeveniments següents:

Esdeveniment Quan es genera
Servei aixecat Sempre que Zabbix detecta un servei actiu.
Servei caigut Sempre que Zabbix no pot detectar el servei.
Equip actiu Si almenys un dels serveis és actiu per a la IP.
Equip caigut Si no responen tots els serveis de l'equip.
Servei descobert Si el servei torna després d'un temps d'inactivitat o si s'ha descobert per primer cop.
Servei perdut Si el servei es perd després d'haver-se activat.
Equip descobert Si l'equip ha tornat després del temps d'inactivitat o si s'ha descobert per primer cop.
Equip perdut Si l'equip es perd després d'haver-se activat.

Esdeveniments de registre automàtic de l'agent actiu

El registre automàtic d'agents actius crea esdeveniments a Zabbix.

Si és configurat, es crea un esdeveniment de registre automàtic de l'agent actiu quan un agent actiu desconegut anteriorment demana comprovacions o si les metadades de l'equip han canviat. El servidor afegeix un nou equip registrat automàticament, emprant l'adreça IP i el port rebuts de l'agent.

Per obtindre més informació, consulteu la pàgina del registre automàtic de l'agent actiu.

Esdeveniments interns

Els esdeveniments interns es produeixen quan:

  • un element canvia d'estat 'normal' a 'no compatible'
  • un element canvia d'estat 'no compatible' a 'normal'
  • una regla de descobriment de baix nivell canvia d'estat 'normal' a 'no compatible'
  • una regla de descobriment de baix nivell canvia d'estat 'no compatible' a 'normal'
  • un trigger canvia d'estat 'normal' a 'desconegut'
  • un trigger canvia d'estat 'desconegut' a 'normal'

Els esdeveniments interns són compatibles des de Zabbix 2.2. L'objectiu d'introduir esdeveniments interns és permetre que els usuaris rebin notificacions quan es produeix un esdeveniment intern, per exemple, si un element no s'admet i deixa de recollir dades.

Els esdeveniments interns s'admeten des de Zabbix 2.2. Es permeten esdeveniments interns per permetre als usuaris ésser notificats quan qualsevol esdeveniment intern apareix, per exemple, quan un element no és suportat i deixa de recollir dades.

Els esdeveniments interns es creen quan les accions internes per a aquests esdeveniments són habilitades. Per aturar la generació d'esdeveniments interns (per exemple, per als elements que ja no són compatibles), desactiveu totes les accions dels esdeveniments interns a Alertes → Accions → Accions internes.

Si les accions internes són desactivades, mentre un objecte es troba en estat 'no admès', encara es crearà un esdeveniment de recuperació per a aquest objecte.

Si les accions internes són habilitades, mentre un objecte es troba en estat 'no admès', es crearà un esdeveniment de recuperació per a aquest objecte, fins i tot si no s'ha creat un 'esdeveniment problema' per a l'objecte.

Veieu també: Rebre notificacions d'elements no compatibles