Table of Contents

SLA

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb objectes SLAs (Service Level Agreement) per estimar el rendiment dels serveis d'infraestructura IT i del negoci.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: