maintenance.update

Descripció

object maintenance.update(object/array maintenances)

Aquest mètode permet actualitzar manteniments.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del manteniment per actualitzar.

La propietat maintenanceid s'ha d'establir per a cada manteniment, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats de manteniment estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups d'equips substituint els grups actuals.

Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori si hosts no s'ha definit
hosts object/array Equips substituint els equips actuals.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori si groups no s'ha definit
timeperiods object/array Períodes substituint els períodes actuals.
tags object/array Etiquetes del problema substituint les etiquetes actuals.

Comportament de la propietat:
- obligatori si maintenance_type de l'objecte manteniment s'ha establert a "amb recollida de dades"
groupids
(obsolet)
array Aquest paràmetre és obsolet; si us plau, empreu groups.
ID dels grups d'equips que es sotmetran a manteniment.
hostids
(obsolet)
array Aquest paràmetre és obsolet, si us plau, empreu hosts en el seu lloc.
ID dels equips que es sotmetran a manteniment.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels manteniments actualitzats sota la propietat maintenanceids.

Exemples

Assignar diferents equips

Reemplaçar els equips actualment afectats pel manteniment amb dos equips diferents.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.update",
      "params": {
        "maintenanceid": "3",
        "hosts": [
          {"hostid": "10085"},
          {"hostid": "10084"}
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "maintenanceids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CMaintenance::update() in ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.