1 Agent Zabbix 2

L'agent Zabbix 2 admet totes les claus d'elements suportades per a l'agent Zabbix a Unix i Windows. Aquesta pàgina proporciona detalls sobre les claus d'elements addicionals, que només podeu emprar amb l'agent Zabbix 2, agrupades pel connector al qual pertanyen.

Les claus d'element es llisten sense paràmetres ni informació addicional. Feu clic a la clau de l'element per veure'n tots els detalls.

Clau d'element Descripció Connector
ceph.df.details Ús i distribució de dades del clúster entre grups. Ceph
ceph.osd.stats Estadístiques agregades i per OSD.
ceph.osd.discovery Llistat d'OSD descoberts.
ceph.osd.dump Els llindars d'ús i estats dels OSD.
ceph.ping Prova si es pot establir una connexió amb Ceph.
ceph.pool.discovery Llistat de grups descoberts.
ceph.status Estat general del clúster.
docker.container_info Informació de baix nivell sobre un contenidor. Docker
docker.container_stats Estadístiques d'ús dels recursos del contenidor.
docker.containers Retorna la llista de contenidors.
docker.containers.discovery Retorna la llista de contenidors. S'empra per a la descoberta de baix nivell.
docker.data.usage Informació sobre l'ús actual de dades.
docker.images Retorna la llista d'imatges.
docker.images.discovery Retorna la llista d'imatges. S'empra per a la descoberta de baix nivell.
docker.info La informació del sistema.
docker.ping Prova si el dimoni Docker és viu o no.
memcached.ping Prova si una connexió és activa o no. Memcached
memcached.stats Obté la sortida de l'ordre STATS.
mongodb.collection.stats Retorna una varietat d'estadístiques d'emmagatzematge per a una col·lecció determinada. MongoDB
mongodb.collections.discovery Retorna una llista de col·leccions descobertes.
mongodb.collections.usage Retorna les estadístiques d'ús de les col·leccions.
mongodb.connpool.stats Retorna informació sobre les connexions de sortida obertes de la instància de base de dades actual a altres membres del clúster fragmentat o del conjunt de rèpliques.
mongodb.db.stats Retorna les estadístiques que reflecteixen un estat del sistema de base de dades determinat.
mongodb.db.discovery Retorna una llista de bases de dades descobertes.
mongodb.jumbo_chunks.count Retorna el recompte de jumbo frames.
mongodb.oplog.stats Retorna l'estat del conjunt de rèpliques, emprant les dades consultades a l'oplog.
mongodb.ping Prova si una connexió és activa o no.
mongodb.rs.config Retorna la configuració actual del conjunt de rèpliques.
mongodb.rs.status Retorna l'estat del conjunt de rèpliques des del punt de vista del membre on s'executa el mètode.
mongodb.server.status Retorna l'estat de la base de dades.
mongodb.sh.discovery Retorna la llista de fragments descoberts presents al clúster.
mongodb.version Retorna la versió del servidor de base de dades.
mqtt.get Es subscriu a un tema o temes específics (amb comodins) de l'agent proporcionat i espera les publicacions. MQTT
mssql.availability.group.get Retorna la disponibilitat dels grups. MSSQL
mssql.custom.query Retorna el resultat d'una consulta personalitzada.
mssql.db.get Retorna totes les bases de dades MSSQL disponibles.
mssql.job.status.get Retorna l'estat dels treballs.
mssql.last.backup.get Retorna l'hora de la darrera còpia de seguretat per totes les bases de dades.
mssql.local.db.get Retorna les bases de dades que participen a un grup de disponibilitat Always On i la rèplica (primària o secundària), i són ubicades al servidor on s'ha establert la connexió.
mssql.mirroring.get Retorna informació del mirroring.
mssql.nonlocal.db.get Retorna les bases de dades que participen a un grup de disponibilitat Always On i la rèplica (primària o secundària), ubicades a altres servidors (la base de dades no és a la instància local de l'SQL Server on s'ha establert la connexió).
mssql.perfcounter.get Retorna els comptadors de rendiment.
mssql.ping Prova si hi ha o no connectivitat.
mssql.quorum.get Retorna informació del quorum.
mssql.quorum.member.get Retorna els membres del quorum.
mssql.replica.get Retorna les rèpliques.
mssql.version Retorna la versió del MSSQL.
mysql.custom.query Retorna el resultat d'una consulta personalitzada. MySQL
mysql.db.discovery Retorna la llista de bases de dades MySQL. MySQL
mysql.db.size La mida de la base de dades en octets.
mysql.get_status_variables Valors de les variables d'estat global.
mysql.ping Prova si una connexió és activa o no.
mysql.replication.discovery Retorna la llista de rèpliques de MySQL.
mysql.replication.get_slave_status Estat de la rèplica.
mysql.version La versió de MySQL.
oracle.diskgroups.stats Retorna les estadístiques dels grups de discos de gestió automàtica d'emmagatzematge (ASM). Oracle
oracle.diskgroups.discovery Retorna la llista de grups de discs ASM.
oracle.archive.info L'arxiu registra les estadístiques.
oracle.cdb.info La informació de les bases de dades de contenidors (CDB).
oracle.custom.query El resultat d'una consulta personalitzada.
oracle.datafiles.stats Retorna les estadístiques dels fitxers de dades.
oracle.db.discovery Retorna la llista de bases de dades.
oracle.fra.stats Retorna les estadístiques de l'àrea de recuperació ràpida (FRA).
oracle.instance.info Estadístiques de la instància.
oracle.pdb.info La informació de les bases de dades connectables (PDB).
oracle.pdb.discovery Retorna la llista de PDB.
oracle.pga.stats Retorna les estadístiques de l'àrea global del programa (PGA).
oracle.ping Prova si es pot establir una connexió amb Oracle.
oracle.proc.stats Retorna les estadístiques dels processos.
oracle.redolog.info La informació del fitxer de registre del fitxer de control.
oracle.sga.stats Retorna les estadístiques de l'àrea global del sistema (SGA).
oracle.sessions.stats Retorna les estadístiques de les sessions.
oracle.sys.metrics Retorna un conjunt de valors de mètriques del sistema.
oracle.sys.params Retorna un conjunt de valors de paràmetres del sistema.
oracle.ts.stats Retorna les estadístiques dels espais de taula.
oracle.ts.discovery Retorna una llista d'espais de taula.
oracle.user.info Retorna informació de l'usuari d'Oracle.
oracle.version Retorna la versió de la base de dades.
pgsql.autovacuum.count Nombre de treballadors d'autovacuum. PostgreSQL
pgsql.archive La informació sobre els fitxers arxivats.
pgsql.bgwriter Nombre combinat de punts de control per al clúster de bases de dades, desglossat per tipus de punt de control.
pgsql.cache.hit La taxa d'èxits de la memòria cau del buffer PostgreSQL.
pgsql.connections Retorna connexions per tipus.
pgsql.custom.query Retorna el resultat d'una consulta personalitzada.
pgsql.db.age L'edat del FrozenXID més antic de la base de dades.
pgsql.db.bloating_tables Nombre de taules inflades per base de dades.
pgsql.db.discovery Llistat de bases de dades PostgreSQL.
pgsql.db.size La mida de la base de dades en octets.
pgsql.dbstat Recull les estadístiques per base de dades.
pgsql.dbstat.sum Les dades resumides per a totes les bases de dades d'un clúster.
pgsql.locks La informació sobre els bloquejos concedits per base de dades.
pgsql.oldest.xid L'edat del XID més antic.
pgsql.ping Prova si una connexió és activa o no.
pgsql.queries Mètrica de consulta per temps d'execució.
pgsql.replication.count Nombre de servidors en espera.
pgsql.replication.process Endarreriment d'emissió, el endarreriment d'escriptura i el endarreriment de reproducció per cada procés del remitent.
pgsql.replication.process.discovery La descoberta del nom del procés de replicació.
pgsql.replication.recovery_role Estat de la recuperació.
pgsql.replication.status Estat de la replicació.
pgsql.replication_lag.b Endarreriment de replicació en octets.
pgsql.replication_lag.sec Endarreriment de replicació en segons.
pgsql.uptime Temps d'activitat de PostgreSQL en mil·lisegons.
pgsql.version Retorna la versió de PostgreSQL.
pgsql.wal.stat Estadístiques de WAL.
redis.config Obté els paràmetres de configuració d'una instància de Redis que coincideixen amb el patró. Redis
redis.info Obté la sortida de l'ordre INFO.
redis.ping Prova si una connexió és activa o no.
redis.slowlog.count Nombre d'entrades de registre lentes des que es va iniciar Redis.
smart.attribute.discovery Retorna una llista de S.M.A.R.T. atributs del dispositiu. S.M.A.R.T.
smart.disk.discovery Retorna una llista de S.M.A.R.T. dispositius.
smart.disk.get Retorna totes les propietats disponibles de S.M.A.R.T. dispositius.
systemd.unit.get Retorna totes les propietats d'una unitat systemd. Systemd
systemd.unit.info Informació de la unitat del sistema.
systemd.unit.discovery Llistat d'unitats systemd i els seus detalls.
web.certificate.get Valida els certificats i retorna els detalls del certificat. Certificats web

Veieu també:

Detalls clau de l'article

Els paràmetres sense claudàtors angulars són obligatoris. Els paràmetres marcats amb claudàtors angulars < > són opcionals.

ceph.df.details[connString,<user>,<apikey>]


Ús de dades del clúster i distribució entre grups.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de Ceph.
ceph.osd.stats[connString,<user>,<apikey>]


Estadístiques agregades i per OSD.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de Ceph.
ceph.osd.discovery[connString,<user>,<apikey>]


Llista dels OSD descoberts. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de Ceph.
ceph.osd.dump[connString,<user>,<apikey>]


Llindars d'ús i estats dels OSDs.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de Ceph.
ceph.ping[connString,<user>,<apikey>]


Comprova si es pot establir una connexió amb Ceph.
Valor de retorn: 0 - la connexió és trencada (si es presenta algun error inclòs problemes d'AUTH i de configuració); 1 - la connexió ha estat correcta.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de Ceph.
ceph.pool.discovery[connString,<user>,<apikey>]


Llista dels pools descoberts. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de Ceph.
ceph.status[connString,<user>,<apikey>]


L'estat general del clúster.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de Ceph.
docker.container_info[<ID>,<info>]


Informació de baix nivell sobre un contenidor.
Valor de retorn: la sortida de la crida a l'API ContainerInspect serialitzada com a JSON.

Paràmetres:

 • ID - identificador o el nom del contenidor;
 • informació - quantitat d'informació retornada. Valors admesos: short (per defecte) o full.

L'usuari de l'Agent 2 ("zabbix") s'ha d'afegir al [grup] "docker" (https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non- usuari root) per obtindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

docker.container_stats[<ID>]


Estadístiques d'ús dels recursos del contenidor.
Valor de retorn: la sortida de la crida a l'API ContainerStats i el percentatge d'ús de la CPU serialitzats com a JSON.

Paràmetre:

 • ID - identificador o el nom del contenidor.

L'usuari de l'Agent 2 ("zabbix") s'ha d'afegir al [grup] "docker" (https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non- usuari root) per obtindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

docker.containers


Llista de contenidors.
Valor de retorn: la sortida de la crida a l'API ContainerList serialitzada com a JSON.

L'usuari de l'Agent 2 ("zabbix") s'ha d'afegir al [grup] "docker" (https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non- usuari root) per obtindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

docker.containers.discovery[<options>]


Retorna la llista de contenidors. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetre:

 • opcions - especifiqueu si s'han de descobrir tots o només els contenidors en execució. Valors admesos: true - retorna tots els contenidors; false - retorna només els contenidors en execució (per defecte).

L'usuari de l'Agent 2 ("zabbix") s'ha d'afegir al [grup] "docker" (https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non- usuari root) per obtindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

docker.data.usage


Informació sobre l'ús actual de dades.
Valor de retorn: la sortida de la crida a l'API SystemDataUsage serialitzada com a JSON.

L'usuari de l'Agent 2 ("zabbix") s'ha d'afegir al [grup] "docker" (https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non- usuari root) per obtindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

docker.images


Retorna la llista d'imatges.
Valor de retorn: la sortida de la crida a l'API ImageList serialitzada com a JSON.

L'usuari de l'Agent 2 ("zabbix") s'ha d'afegir al [grup] "docker" (https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non- usuari root) per obtindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

docker.images.discovery


Retorna la llista d'imatges. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

L'usuari de l'Agent 2 ("zabbix") s'ha d'afegir al [grup] "docker" (https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non- usuari root) per obtindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

docker.info


La informació del sistema.
Valor de retorn: la sortida de la crida a l'API SystemInfo serialitzada com a JSON.

L'usuari de l'Agent 2 ("zabbix") s'ha d'afegir al [grup] "docker" (https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non- usuari root) per obtindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

docker.ping


Comprova si el dimoni Docker és viu o no.
Valor de retorn: 1 - la connexió és activa; 0 - la connexió és fallida.

L'usuari de l'Agent 2 ("zabbix") s'ha d'afegir al [grup] "docker" (https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non- usuari root) per obtindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

memcached.ping[connString,<user>,<password>]


Comprova si una connexió és activa o no.
Valor de retorn: 1 - la connexió és activa; 0: la connexió és fallida (si es presenta algun error inclosos problemes d'AUTH i de configuració).

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de Memcached.
memcached.stats[connString,<user>,<password>,<type>]


Obté la sortida de l'ordre STATS.
Valor de retorn: JSON - la sortida es serialitza com a JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - les credencials d'inici de sessió de Memcached;
 • tipus - tipus d'estadística a retornar: elements, mida, lloses o configuració (buit per defecte, retorna estadístiques generals).
mongodb.collection.stats[connString,<user>,<password>,<database>,collection]


Retorna diverses estadístiques d'emmagatzematge per a una col·lecció determinada.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - les credencials d'inici de sessió de MongoDB;
 • base de dades - el nom de la base de dades (per defecte: admin);
 • col·lecció - el nom de la col·lecció.
mongodb.collections.discovery[connString,<user>,<password>]


Retorna una llista de col·leccions descobertes. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.collections.usage[connString,<user>,<password>]


Retorna les estadístiques d'ús de les col·leccions.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - les credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.connpool.stats[connString,<user>,<password>]


Retorna informació sobre les connexions de sortida obertes de la instància de base de dades actual a altres membres del clúster fragmentat o del conjunt de rèpliques.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB;
 • base de dades - nom de la base de dades (per defecte: admin);
 • col·lecció - nom de la col·lecció.
mongodb.db.stats[connString,<user>,<password>,<database>]


Retorna les estadístiques que reflecteixen un estat del sistema de base de dades determinat.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB;
 • base de dades - nom de la base de dades (per defecte: admin).
mongodb.db.discovery[connString,<user>,<password>]


Retorna una llista de bases de dades descobertes. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.jumbo_chunks.count[connString,<user>,<password>]


Retorna el recompte de trossos jumbo.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.oplog.stats[connString,<user>,<password>]


Retorna l'estat del conjunt de rèpliques, emprant les dades consultades a l'oplog.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - les credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.ping[connString,<user>,<password>]


Comprova si una connexió és activa o no.
Valor de retorn: 1 - la connexió és activa; 0: la connexió és fallida (si es presenta algun error inclosos problemes d'AUTH i de configuració).

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.rs.config[connString,<user>,<password>]


Retorna la configuració actual del conjunt de rèpliques.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - les credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.rs.status[connString,<user>,<password>]


Retorna l'estat del conjunt de rèpliques des del punt de vista del membre on s'executa el mètode.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - les credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.server.status[connString,<user>,<password>]


Retorna l'estat de la base de dades.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.sh.discovery[connString,<user>,<password>]


Retorna la llista de fragments descoberts presents al clúster.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.version[connString,<user>,<password>]


Retorna l'a versió de la base de dades.
Valor de retorn: cadena.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mqtt.get[<broker url>,topic,<username>,<password>]


Es subscriu a un tema o temes específics (amb comodins) de l'agent proporcionat i espera publicacions.
Valor de retorn: en funció del contingut del tema. Si s'empren comodins, retorna el contingut del tema com a JSON.

Paràmetres:

 • broker url - URL de l'agent MQTT en el format protocol://host:port sense paràmetres de consulta (protocols compatibles: tcp, ssl, ws). Si no s'especifica cap valor, l'agent emprarà tcp://localhost:1883. Si s'omet un protocol o port, s'emprarà el protocol per defecte (tcp) o el port (1883);
 • tema - el tema MQTT (obligatori). Els comodins (+,#) són compatibles;
 • usuari, mot de pas - les credencials d'autenticació (si cal).

Comentaris:

 • L'element s'ha de configurar com a comprovació activa (tipus d'element 'Agent Zabbix (actiu)');
 • Els certificats de xifrat TLS es poden emprar desant-los en una ubicació predeterminada (per exemple, el directori /etc/ssl/certs/ per a Ubuntu). Per a TLS, empreu l'esquema tls://.
mssql.availability.group.get[URI,<user>,<password>]


Retorna la disponibilitat dels grups.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • URI - URI del servidor MSSQL (l'únic esquema compatible és sqlserver://). Les credencials incrustades s'ignoraran;
 • user, password - nom d'usuari, mot de pas per enviar al servidor MSSQL protegit.

Admès des de Zabbix 6.4.12. Per obtindre més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.custom.query[URI,<user>,<password>,queryName,<args...>]


Retorna el resultat d'una consulta personalitzada.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • URI - URI del servidor MSSQL (l'únic esquema compatible és sqlserver://). Les credencials incrustades s'ignoraran;
 • user, password - nom d'usuari, mot de pas per enviar al servidor MSSQL protegit;
 • queryName - nom d'una consulta personalitzada configurada a Plugins.MSSQL.CustomQueriesDir sense l'extensió .sql ;
 • args - un o diversos arguments per passar a la consulta, separats per comes.

Admès des de Zabbix 6.4.12. Per obtindre més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.db.get


Retorna totes les bases de dades MSSQL disponibles.
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtenir més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.job.status.get


Retorna l'estat dels treballs.
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtenir més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.last.backup.get


Retorna l'hora de la darrera còpia de seguretat de totes les bases de dades.
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtenir més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.local.db.get


Retorna bases de dades que participen en un grup i una rèplica de disponibilitat Always On (principal o secundària) i que es troben al servidor amb el qual s'ha establert la connexió.
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtindre més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.mirroring.get


Retorna informació del mirall.
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtenir més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.nonlocal.db.get


Retorna bases de dades que participen en un grup i una rèplica de disponibilitat Always On (principal o secundària) i que es troben en altres servidors (la base de dades no és en local al Servidor SQL on s'ha establert la connexió).
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtindre més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.perfcounter.get


Retorna informació dels comptadors de rendiment.
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtindre més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.ping


Fa ping a la base de dades. Comprova si la connexió és ben configurada.
Valor de retorn: 1 - respon, 0 - no respon.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtindre més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.quorum.get


Retorna informació del quorum.
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtenir més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.quorum.member.get


Retorna informació dels membres del quorum.
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtenir més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.replica.get


Retorna informació de les rèpliques.
Valor de retorn: objecte JSON.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtenir més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mssql.version


Retorna la versió de l'MSSQL.
Valor de retorn: Cadena.

Suportat des de Zabbix 6.4.12. Per obtenir més informació, consulteu el plugin MSSQL.

mysql.custom.query[connString,<usuari>,<mot de pas>,queryName,<args...>]


Retorna el resultat d'una consulta personalitzada.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de sessió;
 • usuari, mot de pas - Credencials d'inici de sessió de MySQL;
 • queryName - nom de la consulta personalitzada, ha de coincidir amb el nom del fitxer SQL sense extensió;
 • args - un o diversos arguments separats per comes per passar a la consulta.

Admès des de Zabbix 6.4.6.

mysql.db.discovery[connString,<user>,<password>]


Retorna la llista de bases de dades MySQL. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: el resultat de la consulta SQL "mostra bases de dades" en format LLD JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.
mysql.db.size[connString,<user>,<password>,<database name>]


Mida de la base de dades en octets.
Valor de retorn: resultat de la "seleccionar fusionar (sum(data_length + index_length),0) com a mida de information_schema.tables on table_schema=?" Consulta SQL per a una base de dades específica en octets.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
mysql.get_status_variables[connString,<user>,<password>]


Valors de les variables d'estat global.
Valor de retorn: resultat de la consulta SQL "mostra l'estat global" en format JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.
mysql.ping[connString,<user>,<password>]


Comprova si una connexió és activa o no.
Valor de retorn: 1 - la connexió és activa; 0: la connexió és fallida (si es presenta algun error inclosos problemes d'AUTH i de configuració).

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.
mysql.replication.discovery[connString,<user>,<password>]


Retorna la llista de répliques MySQL. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: el resultat de la consulta SQL "mostra estat esclau" en format LLD JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.
mysql.replication.get_slave_status[connString,<user>,<password>,<master host>]


Estat de la rèplica.
Valor de retorn: resultat de la consulta SQL "mostra l'estat de l'esclau" en format JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL;
 • equip principal - nom de l'equip principal de replicació. Si no s'en troba cap, retorna un error. Si aquest paràmetre no s'especifica, es retornen tots els equips.

Veieu que abans de Zabbix 6.4.8, el paràmetre "equip principal" s'ignorava i sempre retornava el primer equip principal.

mysql.version[connString,<user>,<password>]


La versió de MySQL.
Valor de retorn: String (amb la versió de la instància MySQL).

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.
oracle.diskgroups.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<diskgroup>]


Retorna les estadístiques dels grups de discos de gestió automàtica d'emmagatzematge (ASM).
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • diskgroup - nom del grup de discs ASM per consultar.
oracle.diskgroups.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna el llistat dels grups de discs ASM. Emprat per descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle.
oracle.diskgroups.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<destination>]


Estadístiques del registre d'arxius.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • destination - nom del destinatari.
oracle.cdb.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<database>]


Informació del Contenidor de Bases de Dades (CDBs).
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • destination - nom de la base de dades a consultar.
oracle.custom.query[connString,<user>,<password>,<service>,queryName,<args...>]


Resultat d'una consulta personalitzada.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • queryName - nom d'una consulta personalitzada (ha de ser igual al nom d'un fitxer SQL sense extensió);
 • args - un o diversos arguments separats per comes per passar a la consulta.
oracle.datafile.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna les estadístiques dels arxius de dades.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • diskgroup - nom del grup de discs ASM per consultar.
oracle.db.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna el llistat de les bases de dades. Emprat per descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle.
oracle.fra.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna les estadístiques de la Fast Recovery Area (FRA).
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
oracle.instance.info[connString,<user>,<password>,<service>]


Estadístiques de la instància.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
oracle.pdb.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<database>]


Informació del Pluggable Databases (PDBs).
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • destination - nom de la base de dades a consultar.
oracle.pdb.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna el llistat de PDBs. Emprat per descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle.
oracle.pga.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna les estadístiques de la Program Global Area (PGA).
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
oracle.ping[connString,<user>,<password>,<service>]


Comprova si es pot establir una connexió amb Oracle.
Valor de retorn: 1 - la connexió és correcta; 0: la connexió és fallida (si es presenta algun error inclòs problemes d'AUTH i de configuració).

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle.
oracle.proc.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna les estadístiques dels processos.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
oracle.redolog.info[connString,<user>,<password>,<service>]


Informació de l'arxiu de registre de l'arxiu de control.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
oracle.sga.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna les estadístiques del System Global Area (SGA).
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
oracle.sessions.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<lockMaxTime>]


Retorna les estadístiques de les sessions.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contenir un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • lockMaxTime - durada màxima del bloqueig de la sessió en segons per comptar la sessió com a bloqueig perllongat. Per defecte: 600 segons.
oracle.sys.metrics[connString,<user>,<password>,<service>,<duration>]


Retorna un conjunt de valors de mètriques del sistema.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • durada - interval de captura (en segons) dels valors de mètriques del sistema. Valors possibles: 60 — llarga durada (per defecte), 15 — curta durada.
oracle.sys.param[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna un conjunt de valors de paràmetre del sistema.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
oracle.ts.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<tablespace>,<type>]


Retorna les estadístiques dels espais de taula.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • tablespace - nom de l'espai de taula a consultar. Per defecte (si es deixa buit i s'estableix type):
  - "TEMP" (si type s'estableix en "TEMPORARY");
  - "USUARI" (si type s'estableix en "PERMANENT").
 • tipus - tipus d'espai de taula per consultar. Per defecte (si s'estableix tablespace): "PERMANENT".
oracle.ts.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]


Retorna una llista de tablespaces. Emprat per descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle.
oracle.user.info[connString,<user>,<password>,<service>,<username>]


Retorna informació de l'usuari d'Oracle.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle;
 • nom d'usuari - nom d'usuari per al qual es necessita la informació. No s'admeten els noms d'usuari en minúscules. Per defecte: usuari actual.
oracle.version[connString,<user>,<password>,<service>] {oracle.version}


Retorna la versió de base de dades.
Valor de retorn: Cadena JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle.
pgsql.autovacuum.count[uri,<username>,<password>,<database name>]


Nombre de treballadors de l'autobuit.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • uri - URI o el nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.archive[uri,<username>,<password>,<database name>]


Informació sobre els fitxers arxivats.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o el nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.

Les dades retornades són processades per elements dependents:

 • pgsql.archive.count_archived_files - nombre de fitxers WAL que s'han arxivat correctament;
 • pgsql.archive.failed_trying_to_archive - nombre d'intents fallits per arxivar fitxers WAL;
 • pgsql.archive.count_files_to_archive - nombre de fitxers a arxivar;
 • pgsql.archive.size_files_to_archive - mida dels fitxers a arxivar.
pgsql.bgwriter[uri,<username>,<password>,<database name>]


Nombre combinat de punts de control per al clúster de bases de dades, desglossat per tipus de punt de control.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o el nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - les credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.cache.hit[uri,<username>,<password>,<database name>]


Taxa d'èxits de la memòria cau de la memòria intermèdia de PostgreSQL.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.connections[uri,<username>,<password>,<database name>]


Retorna connexions per tipus.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o el nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.custom.query[uri,<username>,<password>,queryName,<args...>]


Retorna el resultat d'una consulta personalitzada.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • queryName - nom d'una consulta personalitzada, ha de coincidir amb el nom del fitxer SQL sense extensió;
 • args(opcional) - arguments per passar a la consulta.
pgsql.db.age[uri,<username>,<password>,<database name>]


Edat del FrozenXID més antic de la base de dades.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.db.bloating_tables[uri,<username>,<password>,<database name>]


Nombre de taules inflades per base de dades.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.db.discovery[uri,<username>,<password>,<database name>]


Llistat de bases de dades PostgreSQL. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.db.size[uri,<username>,<password>,<database name>]


Mida de la base de dades, en octets.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.dbstat[uri,<username>,<password>,<database name>]


Recull les estadístiques per base de dades. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.dbstat.sum[uri,<username>,<password>,<database name>]


Dades resumides de totes les bases de dades d'un clúster.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.locks[uri,<username>,<password>,<database name>]


Informació sobre els bloquejos concedits per base de dades. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • **nom de la base de dades*- nom de la base de dades.
pgsql.oldest.xid[uri,<username>,<password>,<database name>]


Edat de l'XID més antic.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.ping[uri,<username>,<password>,<database name>]


Comprova si una connexió és activa o no.
Valor de retorn: 1 - la connexió és activa; 0: la connexió no és activa (si presenta algun error inclòs problemes d'AUTH i de configuració).

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.queries[uri,<username>,<password>,<database name>,<time period>]


Consulta mètriques per temps d'execució.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades;
 • timePeriod - límit de temps d'execució per al recompte de consultes lentes (ha de ser un nombre enter positiu).
pgsql.replication.count[uri,<username>,<password>,<database name>]


Nombre de servidors en espera.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication.process[uri,<username>,<password>]


Endarreriment d'emissió, escriptura i reproducció per cada procés del remitent.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication.process.discovery[uri,<username>,<password>]


Descoberta del nom del procés de replicació.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication.recovery_role[uri,<username>,<password>]


Estat de recuperació.
Valor de retorn: 0 - mode mestre; 1 - la recuperació encara és en curs (mode d'espera).

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication.status[uri,<username>,<password>]


Estat de la replicació.
Valor de retorn: 0 - la reproducció és desactivada; 1 - la reproducció és activada; 2 - mode mestre.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication_lag.b[uri,<username>,<password>]


Endarreriment de la replicació, en octets.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication_lag.sec[uri,<username>,<password>]


Endarreriment de la replicació, en segons.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.uptime[uri,<username>,<password>,<database name>]


Temps d'activitat del PostgreSQL en mil·lisegons.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.version[uri,<username>,<password>,<database name>]


Retorna la versió de PostgreSQL.
Valor de retorn: Cadena.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
pgsql.wal.stat[uri,<username>,<password>,<database name>]


Estadístiques de WAL.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • uri - URI o nom de la sessió;
 • nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL;
 • nom de la base de dades - nom de la base de dades.
redis.config[connString,<password>,<pattern>]


Obté els paràmetres de configuració d'una instància de Redis que coincideixen amb el patró.
Valor de retorn: JSON - si s'ha emprat un patró d'estil glob; valor únic: si un patró no contenia cap caràcter comodí.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • mot de pas - mot de pas de Redis;
 • patró - un patró d'estil globus (* per defecte).
redis.info[connString,<password>,<section>]


Obté la sortida de l'ordre INFO.
Valor de retorn: JSON - la sortida es serialitza com a JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • mot de pas - mot de pas de Redis;
 • secció - secció d'informació (per defecte és per defecte).
redis.ping[connString,<password>]


Comprova si una connexió és activa o no.
Valor de retorn: 1 - la connexió és activa; 0: la connexió és fallida (si es presenta algun error inclosos problemes d'AUTH i de configuració).

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • mot de pas - mot de pas de Redis.
redis.slowlog.count[connString,<password>]


Nombre d'entrades de registre lentes des que es va iniciar Redis.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de la sessió;
 • mot de pas - mot de pas de Redis.
smart.attribute.discovery


Retorna una llista de S.M.A.R.T. atributs del dispositiu.
Valor de retorn: objecte JSON.

Comentaris:

 • Es retornen les macros següents i els seus valors: {#NAME}, {#DISKTYPE}, {#ID}, {#ATTRNAME}, {#THRESH};
 • S'admeten els tipus de disc dur, SSD i NVME. Les unitats poden ser soles o combinades en un RAID. {#NAME} tindrà un complement en cas de RAID, per exemple: {"{#NAME}": "/dev/sda cciss,2"}.
smart.disk.discovery


Retorna una llista de S.M.A.R.T. dispositius.
Valor de retorn: objecte JSON.

Comentaris:

 • Es retornen les macros següents i els seus valors: {#NAME}, {#DISKTYPE}, {#MODEL}, {#SN}, {#PATH}, {#ATTRIBUTES}, {#RAIDTYPE };
 • S'admeten els tipus de disc dur, SSD i NVME. Si una unitat no pertany a un RAID, {#RAIDTYPE} estarà buit. {#NAME} tindrà un complement en cas de RAID, per exemple: {"{#NAME}": "/dev/sda cciss,2"}.
smart.disk.get[<path>,<raid type>]


Retorna totes les propietats disponibles de S.M.A.R.T. dispositius.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • path - ruta del disc, la macro {#PATH} es pot emprar com a valor;
 • raid_type - tipus RAID, la macro {#RAID} es pot emprar com a valor

Comentaris:

 • S'admeten els tipus de disc dur, SSD i NVME. Les unitats poden ser soles o combinades en un RAID;
 • Les dades inclouen la versió smartctl i els arguments de trucada, i camps addicionals:
  disk_name - conté el nom amb els complements necessaris per al descobriment de RAID, per exemple: {"disk_name": "/dev/sda cciss,2"
  disk_type - conté el tipus de disc HDD, SSD o NVME, per exemple: {"disk_type": "ssd"};
 • Si no s'especifica cap paràmetre, l'element retornarà informació sobre tots els discs.
systemd.unit.get[unit name,<interface>]


Retorna totes les propietats d'una unitat systemd.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • nom de la unitat - nom de la unitat (pot ser que vulgueu emprar la macro {#UNIT.NAME} al prototip d'element per descobrir el nom);
 • interfície - tipus d'interfície de la unitat, valors possibles: Unitat (per defecte), Servei, Socket, Dispositiu, Mount, Automount, Swap, Target, Camí.

Comentaris:

 • Aquest element només és compatible amb la plataforma Linux;
 • LoadState, ActiveState i UnitFileState per a la interfície Unit es retornen com a text i nombre enter: "ActiveState":{"state":1,"text":"active"}.
systemd.unit.info[unit name,<property>,<interface>]


Informació d'una unitat de sistema.
Valor de retorn: String.

Paràmetres:

 • nom de la unitat - nom de la unitat (pot ser que vulgueu emprar la macro {#UNIT.NAME} al prototip d'element per descobrir el nom);
 • propietat - propietat de la unitat (per exemple, ActiveState (per defecte), LoadState, Description);
 • interfície - tipus d'interfície de la unitat (p. ex., unitat (per defecte), sòcol, servei).

Comentaris:

 • Aquest element només és compatible amb la plataforma Linux;
 • Aquest element permet recuperar una propietat específica d'un tipus específic d'interfície tal com es descriu a dbus API.

Exemples:

 systemd.unit.info["{#UNIT.NAME}"] #recollir informació de l'estat actiu (actiu, recarregant, inactiu, fallat, activant, desactivant) sobre les unitats de sistema descobertes
    systemd.unit.info["{#UNIT.NAME}",LoadState] #collect informació de l'estat de càrrega a les unitats systemd descobertes
    systemd.unit.info[mysqld.service,Id] #recuperar el nom tècnic del servei (mysqld.service)
    systemd.unit.info[mysqld.service,Description] #recuperar la descripció del servei (MySQL Server)
    systemd.unit.info[mysqld.service,ActiveEnterTimestamp] #recuperar el darrer cop que el servei va entrar a l'estat actiu (1562565036283903)
    systemd.unit.info[dbus.socket,NConnections,Socket] #recollir el nombre de connexions d'aquesta unitat de socket
systemd.unit.discovery[<type>]


Llista d'unitats systemd i els seus detalls. S'empra per a descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetre:

 • tipus - valors possibles: all, automount, device, mount, path, service (per defecte), socket, swap, target.

Aquest element només és compatible amb la plataforma Linux.

web.certificate.get[hostname,<port>,<address>]


Valida els certificats i retorna els detalls del certificat.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetre:

 • nom d'equip - pot ser IP o DNS.
  Pot contindre l'esquema d'URL (només https), el camí (s'ignorarà) i el port.
  Si es proporciona un port en tots dos el primer i el segon paràmetres, els seus valors han de coincidir.
  Si s'especifica l'adreça (el tercer paràmetre), el nom d'equip només s'empra per a la verificació de l'SNI i el nom d'equip;
 • port - nombre de port (per defecte és 443 per a HTTPS);
 • adreça - pot ser IP o DNS. Si s'especifica, s'emprarà per a la connexió i el nom d'equip (el primer paràmetre) s'emprarà per a la verificació de l'SNI i de l'equip. En cas que el primer paràmetre sigui una IP i el tercer paràmetre és DNS, el primer paràmetre s'emprarà per a la connexió i el tercer paràmetre s'emprarà per a la verificació de l'SNI i de l'equip.

Comentaris:

 • Aquest element no s'admet si el recurs especificat a "equip" no existeix o no és disponible o si l'enllaç TLS falla amb algun error excepte un certificat no vàlid;
 • Actualment, l'extensió X.509 AIA (Accés a la informació de l'autoritat), les CRL i OCSP (inclòs el grapat OCSP), la transparència de certificats i el magatzem de confiança personalitzat de la CA no són compatibles.