5 Manteniment

Vista general

A la secció Recull de dades → Manteniment, els usuaris poden configurar i mantindre períodes de manteniment dels equips.

Es mostra un llistat dels períodes de manteniment existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del període de manteniment. Si feu clic al nom del període de manteniment, s'obre el període de manteniment formulari de configuració.
Tipus Tipus de manteniment: Amb recollida de dades o Sense recollida de dades
Activat des de Data i l'hora en què s'executen els períodes de manteniment.
Nota: aquesta hora no activa cap període de manteniment; els períodes de manteniment s'han d'establir per separat.
Actiu fins a Data i l'hora en què s'executen que els períodes de manteniment deixin d'estar actius.
Estat L'estat del període de manteniment:
A punt - s'activarà aviat
Actiu - és actiu
Caducat - ja no és actiu
Descripció Descripció del període de manteniment.

Per configurar un nou període de manteniment, feu clic al botó Crear un període de manteniment a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Un botó a sota de la llista ofereix una opció d'edició massiva:

  • Esborrar - esborra els períodes de manteniment

Per emprar aquesta opció, marqueu les caselles davant dels períodes de manteniment respectius i feu clic a Esborrar.

Ús de filtres

Podeu emprar filtres per veure només els períodes de manteniment que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista de períodes de manteniment. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar els períodes de manteniment per nom i estat.