10 Què hi ha de nou al Zabbix 6.4.5

Plantilles

Hi ha noves plantilles disponibles:

Podeu obtindre aquestes plantilles:

  • A Recull de dadesPlantilles, a les noves instal·lacions;
  • si sou actualitzant de versions anteriors, podeu descarregar les noves plantilles des del repositori Git de Zabbix o obtindre-les des del directori `zabbixde la darrera versió descarregada de Zabbix. Després, dins de Recull de dades* → Plantilles podeu importar-les manualment cap al Zabbix.

Interfície

Corrector ortogràfic desactivat en àrees de text no descriptius

El corrector ortogràfic s'ha desactivat per a les àrees de text en què s'introdueix text no descriptiu, com ara scripts, expressions, valors de macro, etc.

Diversos

Connexió TLS de base de dades per a MySQL a SLES 12

Els paquets per a la instal·lació de servidor/proxy a SUSE Linux Enterprise Server versió 12 es creen ara amb la biblioteca MariaDB Connector/C, permetent així el xifrat de la connexió a MySQL emprant el [paràmetre] DBTLSConnect (/manual/appendix/config/zabbix_server). Els valors de xifrat admesos són "required" i "verify_full".