history.get

Descripció

integer/array history.get(object parameters)

El mètode permet recuperar informació històrica segons els paràmetres proveïts.

Veieu també: problemes coneguts

Aquest mètode retorna informació històrica d'una entitat esborrada si aquesta informació no ha estat esborrada per el procés de neteja.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
history integer Tipus d'objectes d'historial a retornar.

Valors possibles:
0 - flotant numèric;
1 - caràcter;
2 - registre;
3 - (per defecte ) numèric sense signar;
4 - text.
hostids string/array Retorna només l'historial dels equips donats.
itemids string/array Retorna només l'historial dels elements donats.
time_from timestamp Retorna només els valors que s'han rebut després o en el moment donat.
time_till timestamp Retorna només els valors que s'han rebut abans o en el moment donat.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: itemid i clockname.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen a la pàgina comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar les dades de l'historial d'elements

Retorna els 10 darrers valors rebuts d'un element numèric (flotant).

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "history.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "history": 0,
        "itemids": "23296",
        "sortfield": "clock",
        "sortorder": "DESC",
        "limit": 10
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090996",
          "value": "0.085",
          "ns": "563157632"
        },
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090936",
          "value": "0.16",
          "ns": "549216402"
        },
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090876",
          "value": "0.18",
          "ns": "537418114"
        },
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090816",
          "value": "0.21",
          "ns": "522659528"
        },
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090756",
          "value": "0.215",
          "ns": "507809457"
        },
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090696",
          "value": "0.255",
          "ns": "495509699"
        },
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090636",
          "value": "0.36",
          "ns": "477708209"
        },
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090576",
          "value": "0.375",
          "ns": "463251343"
        },
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090516",
          "value": "0.315",
          "ns": "447947017"
        },
        {
          "itemid": "23296",
          "clock": "1351090456",
          "value": "0.275",
          "ns": "435307141"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Font

CHistory::get() in ui/include/classes/api/services/CHistory.php.