hostprototype.delete

Descripció

object hostprototype.delete(array hostPrototypeIds)

Aquest mètode permet esborrar prototips d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels prototips d'equips que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels prototipus d'equips esborrats sota la propietat hostids.

Exemples

Esborrar diversos prototips d'equips

Esborra dos prototips equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostprototype.delete",
      "params": [
        "10103",
        "10105"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10103",
          "10105"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CHostPrototype::delete() in ui/include/classes/api/services/CHostPrototype.php.