mediatype.get

Descripció

integer/array mediatype.get(object parameters)

El mètode permet recuperar tipus de suport segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
mediatypeids string/array Retorna només els tipus de suport amb els identificadors donats.
mediaids string/array Retorna només els tipus de suport emprats pel suport donat.
userids string/array Retorna només els tipus de suport emprats pels usuaris donats.
selectMessageTemplates query Retorna una propietat message_templates amb una matriu de missatges de tipus multimèdia.
selectUsers query Retorna una propietat usuaris amb els usuaris que empren el tipus de suport.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: mediatypeid.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar tipus de suport

Recupera tots els tipus de suport configurats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mediatype.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectMessageTemplates": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "mediatypeid": "1",
          "type": "0",
          "name": "Email",
          "smtp_server": "mail.example.com",
          "smtp_helo": "example.com",
          "smtp_email": "[email protected]",
          "exec_path": "",
          "gsm_modem": "",
          "username": "",
          "passwd": "",
          "status": "0",
          "smtp_port": "25",
          "smtp_security": "0",
          "smtp_verify_peer": "0",
          "smtp_verify_host": "0",
          "smtp_authentication": "0",
          "exec_params": "",
          "maxsessions": "1",
          "maxattempts": "3",
          "attempt_interval": "10s",
          "content_type": "0",
          "script": "",
          "timeout": "30s",
          "process_tags": "0",
          "show_event_menu": "1",
          "event_menu_url": "",
          "event_menu_name": "",
          "description": "",
          "message_templates": [
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "0",
              "subject": "Problem: {EVENT.NAME}",
              "message": "Problem started at {EVENT.TIME} on {EVENT.DATE}\r\nProblem name: {EVENT.NAME}\r\nHost: {HOST.NAME}\r\nSeverity: {EVENT.SEVERITY}\r\nOperational data: {EVENT.OPDATA}\r\nOriginal problem ID: {EVENT.ID}\r\n{TRIGGER.URL}"
            },
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "1",
              "subject": "Resolved: {EVENT.NAME}",
              "message": "Problem has been resolved at {EVENT.RECOVERY.TIME} on {EVENT.RECOVERY.DATE}\r\nProblem name: {EVENT.NAME}\r\nHost: {HOST.NAME}\r\nSeverity: {EVENT.SEVERITY}\r\n\r\nOriginal problem ID: {EVENT.ID}\r\n{TRIGGER.URL}"
            },
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "2",
              "subject": "Updated problem: {EVENT.NAME}",
              "message": "{USER.FULLNAME} {EVENT.UPDATE.ACTION} problem at {EVENT.UPDATE.DATE} {EVENT.UPDATE.TIME}.\r\n{EVENT.UPDATE.MESSAGE}\r\n\r\nCurrent problem status is {EVENT.STATUS}, acknowledged: {EVENT.ACK.STATUS}."
            },
            {
              "eventsource": "1",
              "recovery": "0",
              "subject": "Discovery: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS} {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}",
              "message": "Discovery rule: {DISCOVERY.RULE.NAME}\r\n\r\nDevice IP: {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}\r\nDevice DNS: {DISCOVERY.DEVICE.DNS}\r\nDevice status: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS}\r\nDevice uptime: {DISCOVERY.DEVICE.UPTIME}\r\n\r\nDevice service name: {DISCOVERY.SERVICE.NAME}\r\nDevice service port: {DISCOVERY.SERVICE.PORT}\r\nDevice service status: {DISCOVERY.SERVICE.STATUS}\r\nDevice service uptime: {DISCOVERY.SERVICE.UPTIME}"
            },
            {
              "eventsource": "2",
              "recovery": "0",
              "subject": "Autoregistration: {HOST.HOST}",
              "message": "Host name: {HOST.HOST}\r\nHost IP: {HOST.IP}\r\nAgent port: {HOST.PORT}"
            }
          ],
          "parameters": []
        },
        {
          "mediatypeid": "3",
          "type": "2",
          "name": "SMS",
          "smtp_server": "",
          "smtp_helo": "",
          "smtp_email": "",
          "exec_path": "",
          "gsm_modem": "/dev/ttyS0",
          "username": "",
          "passwd": "",
          "status": "0",
          "smtp_port": "25",
          "smtp_security": "0",
          "smtp_verify_peer": "0",
          "smtp_verify_host": "0",
          "smtp_authentication": "0",
          "exec_params": "",
          "maxsessions": "1",
          "maxattempts": "3",
          "attempt_interval": "10s",
          "content_type": "1",
          "script": "",
          "timeout": "30s",
          "process_tags": "0",
          "show_event_menu": "1",
          "event_menu_url": "",
          "event_menu_name": "",
          "description": "",
          "message_templates": [
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "0",
              "subject": "",
              "message": "{EVENT.SEVERITY}: {EVENT.NAME}\r\nHost: {HOST.NAME}\r\n{EVENT.DATE} {EVENT.TIME}"
            },
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "1",
              "subject": "",
              "message": "RESOLVED: {EVENT.NAME}\r\nHost: {HOST.NAME}\r\n{EVENT.DATE} {EVENT.TIME}"
            },
            {
              "eventsource": "0",
              "recovery": "2",
              "subject": "",
              "message": "{USER.FULLNAME} {EVENT.UPDATE.ACTION} problem at {EVENT.UPDATE.DATE} {EVENT.UPDATE.TIME}"
            },
            {
              "eventsource": "1",
              "recovery": "0",
              "subject": "",
              "message": "Discovery: {DISCOVERY.DEVICE.STATUS} {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}"
            },
            {
              "eventsource": "2",
              "recovery": "0",
              "subject": "",
              "message": "Autoregistration: {HOST.HOST}\r\nHost IP: {HOST.IP}\r\nAgent port: {HOST.PORT}"
            }
          ],
          "parameters": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recupera tipus de suport script i webhook

L'exemple següent retorna tres tipus de suport:

 • tipus de suport script amb paràmetres;
 • tipus de suport script sense paràmetres;
 • tipus de suport webhook amb paràmetres.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mediatype.get",
      "params": {
        "output": ["mediatypeid", "name", "parameters"],
        "filter": {
          "type": [1, 4]
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "mediatypeid": "10",
          "name": "Script amb paràmetres",
          "parameters": [
            {
              "sortorder": "0",
              "value": "{ALERT.SENDTO}"
            },
            {
              "sortorder": "1",
              "value": "{EVENT.NAME}"
            },
            {
              "sortorder": "2",
              "value": "{ALERT.MESSAGE}"
            },
            {
              "sortorder": "3",
              "value": "Alerta de Zabbix"
            }
          ]
        },
        {
          "mediatypeid": "13",
          "name": "Script sense paràmetres",
          "parameters": []
        },
        {
          "mediatypeid": "11",
          "name": "Webhook",
          "parameters": [
            {
              "name": "alert_message",
              "value": "{ALERT.MESSAGE}"
            },
            {
              "name": "event_update_message",
              "value": "{EVENT.UPDATE.MESSAGE}"
            },
            {
              "name": "host_name",
              "value": "{HOST.NAME}"
            },
            {
              "name": "trigger_description",
              "value": "{TRIGGER.DESCRIPTION}"
            },
            {
              "name": "trigger_id",
              "value": "{TRIGGER.ID}"
            },
            {
              "name": "alert_source",
              "value": "Zabbix"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CMediaType::get() in ui/include/classes/api/services/CMediaType.php.