23 Notes d'actualització per 6.4.13

Autorització d'usuari convidat

S'ha tret l'inici de sessió automàtic per a l'usuari convidat. Després d'aquest canvi, l'usuari convidat haurà d'iniciar sessió com qualsevol altre usuari. Abans, un convidat podia accedir immediatament a gairebé qualsevol pàgina de seguiment o d'informe sense tindre pas autorització.

Expressió regular no vàlida als elements proc.*

Els elements d'agent proc.* passaran ara a ser 'no compatibles' si es proporciona una expressió regular no vàlida.