templategroup.massadd

Descripció

object templategroup.massadd(object parameters)

Aquest mètode permet afegir simultàniament diversos objectes relacionats a tots els grups de plantilles donats.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID dels grups de plantilles i els objectes a afegir a tots els grups de plantilles.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups de plantilles per actualitzar.
Tots els altres equips excepte els esmentats seran exclosos dels grups de plantilles.
Els equips descoberts no es veuran afectats.< br>
Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
templates object/array Plantilles per afegir a tots els grups de plantilles.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups de plantilles actualitzats sota la propietat groupids.

Exemples

Afegir plantilles a grups de plantilles

Afegeix les plantilles als grups de plantilles amb IDs 12 i 13.

Petició:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "templategroup.massadd",
    "params": {
    "groups": [
    {
    "groupid": "12"
    },
    {
    "groupid": "13"
    }
    ],
    "templates": [
    {
    "templateid": "10486"
    },
    {
    "templateid": "10487"
    }
    ]
    },
    "id": 1
    }

Resposta:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
    "groupids": [
    "12",
    "13"
    ]
    },
    "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplateGroup::massAdd() a ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.