trend.get

Descripció

integer/array trend.get(object parameters)

El mètode permet recuperar dades de tendències segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
itemids string/array Retorna només tendències amb els ID d'elements donats.
time_from timestamp Retorna només els valors recollits després o a l'hora especificada.
time_till timestamp Retorna només els valors recollits abans o a l'hora especificada.
countOutput boolean Compta el nombre d'objectes recuperats.
limit integer Limita la quantitat d'objectes obtinguts.
output query Defineix els camps a mostrar.

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar les dades de tendència d'un element

Petició::

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trend.get",
      "params": {
        "output": [
          "itemid",
          "clock",
          "num",
          "value_min",
          "value_avg",
          "value_max",
        ],
        "itemids": [
          "23715"
        ],
        "limit": "1"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "23715",
          "clock": "1446199200",
          "num": "60",
          "value_min": "0.165",
          "value_avg": "0.2168",
          "value_max": "0.35",
        }
      ],
      "id": 1
    }

Font

CTrend::get() in ui/include/classes/api/services/CTrend.php.